Новини

Имигранти учат история на българия по европейски проект BG EIF 2011/01-01.03 “Врата към България: уан-стоп-шоп за устойчива интеграция на ГТД във Варна”

Имигрантите от Центъра за имигранти във Варна се запознаха с част от историята на България по време на няколко екскурзии по важни за историята места. Това стана благодарение на проект BG EIF 2011/01-01.03 “Врата към България: уан-стоп-шоп за устойчива интеграция на ГТД във Варна”, по който Центърът за имигранти продължава своята дейност. Целта на проекта е да сеосигури устойчивост в развитието и функционирането на съществуващия информационен център за имигранти (ГТД – Граждани на трети държави). В него вече са регистрирани 160 имигранта, граждани на трети държави, (извън Европейския съюз) предимно с руско гражданство.

Културни посредници, специално наети за мероприятието, разведоха участниците до емблематични места като Мадарски конник, Плиска, Преслав, нос Калиакра и др. и ѝм разказаха за тяхната история. Друга част от информационно-опознавателната дейност беше посещението на следните културно-исторически забележителности: Археологически музей с най-старото обработено злато в света (Варненска халколитна култура), Градска художествена галерия, Военно-исторически музей, Римски терми и Аладжа манастир. Бенефициентите се включиха с огромно желание в мероприятията и подчертаха, че проектът допринася много за тяхната по-плавна интеграция в приемащото общество.

Имигрантите от трети държави, които имат намерение да останат да живеят в България ще бъдат включени и в информационна среща на тема „Имигрантите и пазарът на труда”, кръгла маса на тема „Имигрантите като целева група на регионални политики, чувствителни към тяхната култура”, консултативен форум „Осигуряване координация между местните институции за ефективна интеграция на ГТД във Варна”. За подпомагане изграждането на здрави връзки между ГТД и България като приемащо общество се предвиждат дейности, които да запознаят имигрантите с варненския регион и обичаите на варненци. За осигуряване на интеграция в социалните порядки на приемащото общество имигрантите ще се запознаят отблизо с българските местни занаяти, българската кухня и български народни танци.
image

Проект BG EIF 2011/01-01-03 „Врата към България: уан-стоп-шоп за устойчива интеграция на ГТД във Варна”

Този сайт е създаден с финансовата подкрепа на Европейския фонд за интеграция на граждани на трети държави, съфинансирана от Европейския съюз. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Сдружение „Бизнес Агенция” и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.”
Made on
Tilda