Новини

Конференция на тема “Социалното предприемачество" по проект BG051PO001-5.1.01-0034-C0001

На 14.05.2010 г. в хотел „Модус”, гр. Варна се проведе конференция на тема “Социалното предприемачество – възможности пред НПО за хора със специални нужди и/или увреждания” по проект “Мисия за промяна – Социалното предприятие като шанс за пълноценен живот и социално включване”, организирана от Сдружение „Бизнес Агенция”.


image
Основната цел на конференцията беше да се представят резултатите от проведените проучвания и анализи на добри практики и възможности за интегриране на хората със специални нужди и/или увреждания на реалния трудов пазар.

Срещата имаше за цел да информира представители на НПО от Варненския регион как биха могли и те да ползват полезните идеи и подходи в работата си с хора, на които доставят различни социални услуги.

Програмата на конференцията включи:

  • Презентация на тема: Социалното предприемачество – устойчиво решение за интеграция на уязвими групи, представена от г-жа Силвия Щумпф – Ръководител проект и Председател на Сдружение „Бизнес Агенция”;

  • презентация на тема: Добри практика в социалното предприемачество – идеи и поуки – представяне на доклад по проект “Мисия за промяна – Социалното предприятие като шанс за пълноценен живот и социално включване”, представена от Благой Климов – Консултант направление “Заетост и професионална квалификация”

  • и обсъждане на темата „Адаптирани работни места – решения за реалния трудов пазар” по метода на „световното кафене”.

Проектът се реализира от Сдружение „Бизнес Агенция” съвместно с Агенция за социално подпомагане “Вижън” и ЦПО “Екселиа”. Проектът е на стойност 338077.92 лева, от които 287 366,23 лв. са финансирани от Европейския социален фонд, а 50 711,69 лв са от Национално съфинансиране.
Made on
Tilda