Новини

Сдружение „БИЗНЕС АГЕНЦИЯ” набира нов експерт

Сдружение „БИЗНЕС АГЕНЦИЯ” набира нов експерт във връзка с изпълнение на проект BG 051РО001-5.1.01-0034-C0001 “Мисия за промяна – Социалното предприятие като шанс за пълноценен живот и социално включване” на следната длъжност:

Експертна длъжност: Консултант направление „Връзка с целевата група”.
Функционални отговорности и характеристики:
  • Комплектоване и поддържане на досиета на бенефициентите по проекта;
  • Поддържане на връзка с бенефициентите;
  • Поддържане на система за обратна връзка с бенефициентите;
  • Докладване на проблеми и рискове пред ръководителя на проекта.

Натовареност (почасова, дневна, месечна): Месечна.
Продължителност на ангажимента: 1.07.2010-13.05.2011
Работно време: 9.00 – 13.00 ч.

Документите, които кандидатите трябва да представят:
  • попълнено заявление по образец;
  • декларация, че са се запознали с подробното задание за съответната експертна длъжност;
  • автобиография.
Made on
Tilda