Новини

Проведоха се мотивационни обучения по проект BG051PO001-5.1.01-0034-C0001

На 23, 24 и 25 бяха проведени мотивационни обучения за 67 представители на трите целеви групи – хора с двигателни увреждания, със слухови увреждания и родители на деца с увреждания в конферентната зала на хотел “Модус” и в концертната зала на Съюза на глухите.


image
Обученията са по проект BG051PO001-5.1.01-0034-C0001 “Мисия за промяна – Социалното предприятие като шанс за пълноценен живот и социално включване”.

Проектът се реализира от Сдружение „Бизнес Агенция” съвместно с Агенция за социално подпомагане “Вижън” и ЦПО “Екселиа” във Варна.
image

Бяха привлечени лектори – психолози за провеждане на двудневно мотивационно обучение с цел стимулиране на професионалното изграждане на целевите групи.

Програма:
 1. Представяне на участниците и техните очаквания и на срещани трудности от всеки един в посока на професионална реализация
 2. Асоциативна игра на професиите, подходяща за групата участници
 3. Изискванията на работната среда и очаквания на работодатели
  • Аспекти на поведение: култура на поведение, ангажираност към работата, фирмата, екипа
  • Професионални знания и умения
  • Необходими на организацията умения: организационни, координационни, аналитични, умение за работа в екип и др.
 4. Техники за професионална реализация
  • Изграждане на собствена професионална мрежа
  • Какво наричаме професионална мрежа
  • Разработка в малки групи и представяне професионалната мрежа на всеки един
  • Подготовка за кандидатстване
  • Подготвяне на автобиография
  • Подготовка за среща/интервю
 5. Периодични срещи на групата за споделяне на опит

Участниците взеха активно участие в обучението и високо оцениха качеството му.
Made on
Tilda