Новини

На 19.05. ще се проведе уебинар от нашият партньор - MakeSense, по проект CECI Interreg Europe project

Нашият партньор по проект CECI Interreg Europe project MakeSense ще проведе уебинар на 19.05., като ще обясни как са включили 5000 граждани за един месец по време на COVID19 с минимални ресурси, така че те да могат да предприемат конкретни действия за подпомагане на медицински сестри, бездомници, фермери, възрастни хора. Ще дадат съвети, ще обсъдят как това може да се адаптира към друг конкретен контекст и ще можем да задаваме въпроси към потребителите на тази програма.
https://events.makesense.org/e/how-we-helped-5000-citizens-take-action-during-covid-19-5ebbaf9607339905711b6b5a?fbclid=IwAR02GuTk6K3mXzzGpQVaM4Q4tMNGKld_EM2kz-k8b2jZOCMDfnnbe2ytjC8
Made on
Tilda