Новини

Концепцията "интелигентно селище"

Нашите партньори Laboratorij za telekomunikacije Fakultete za elektrotehniko в два проекта по програмата за междурегионално сътрудничество Interreg Europe са разработили концепция за "интелигентното село" или как селата могат да прилагат ИКТ за устойчивото си развитие.
"Предлагаме нов, ориентиран към общността подход за развитие, като наблягаме, че устойчивият живот не може да бъде постигнат само чрез технологични решения. Вместо това ние предлагаме процесът да започне, да бъде адаптиран и ръководен от хората и техните нужди, за осигуряване на социална устойчивост, адекватност и ефективност на новите решения в дългосрочен план. В тази светлина статията анализира три измерения на интелигентния живот - енергия, мобилност, отпадъци - през призмата на връзките между града и селото и ролята на ИКТ."
Статията е полезна за планиране на развитието на smart villages - "интелигентните села" - в Европа.
Interreg_CARPEDIGEM DIGITAL REGIONS
Made on
Tilda