Сдружение Бизнес Агенция

Инструмент за идентифициране на иновационни политики в област Варна в подкрепа на интелигентната специализация в производствения сектор
Инструкции:
Въпросникът е съставен от ограничен брой конкретни въпроси, които не би трябвало да отнемат повече от 10 минути от Вашето време. Вашата обратна връзка е много ценна за нас.

Получените отговори ще бъдат третирани анонимно. Данните за контакт се искат с единствената цел да можем да Ви поканим на бъдещи събития по проекта и няма да бъдат публикувани.

Въпреки че Ви насърчаваме да отговорите на всички въпроси, защото това ще ни помогне да оценим по-добре положението на МСП в региона, Вие сте свободни да откажете да посочите отговор на всеки конкретен въпрос по някаква причина.
Данни за контакт (незадължително)
Данни за контакт
Име на компанията
Телефонен номер
Имейл адрес
Регион/Град
Информация за компанията
2. Какъв е размерът на Вашата компания?
3. В кой сектор е Вашата компания?
Производство
3. В кой сектор е Вашата компания?
Софтуер / ИТ услуги
3. В кой сектор е Вашата компания?
Инженерни услуги / Автоматизация
3. В кой сектор е Вашата компания?
Друго (уточнете)
4. Вашата компания знае ли за концепцията на Индустрия 4.0?
(Възможни са повече от един отговора)
5. Как сте свързани с технологията Индустрия 4.0?
(Възможни са повече от един отговора)
Ако сте избрали Друго
6. Колко важни са тези цели за Вашата компания за следващите три години?
Стартиране на нови продукти / услуги
6. Колко важни са тези цели за Вашата компания за следващите три години?
Увеличаване на производителността
6. Колко важни са тези цели за Вашата компания за следващите три години?
Повишаване на квалификацията на работниците
6. Колко важни са тези цели за Вашата компания за следващите три години?
Друго
7. Какво мотивира вашата компания да възприеме Индустрия 4.0?
(Възможни са повече от един отговори)
Как Вашата компания се справя с дигиталната трансформация?
8. Вашата компания среща ли някакви предизвикателства, свързани с Индустрия 4.0 или дигиталната трансформация?
9. Ако сте отговорили на предния въпрос с да, кои са тези предизвикателства?
Недостатъчно средства за инвестиране в дигитализация
9. Ако сте отговорили на предния въпрос с да, кои са тези предизвикателства?
Недостатъчно време за инвестиране в дигитализация
9. Ако сте отговорили на предния въпрос с да, кои са тези предизвикателства?
Недостатъчна ангажираност на управлението за инвестиции в дигитализацията
9. Ако сте отговорили на предния въпрос с да, кои са тези предизвикателства?
Липса на познания за най-новите решения и как да ги използваме в наша полза
9. Ако сте отговорили на предния въпрос с да, кои са тези предизвикателства?
Нямаме знания / умения / квалифициран персонал, който да използва тези дигитални решения
9. Ако сте отговорили на предния въпрос с да, кои са тези предизвикателства?
Липсва дигитален бизнес модел / стратегия
9. Ако сте отговорили на предния въпрос с да, кои са тези предизвикателства?
Дигиталните решения са твърде трудни за интегриране в съществуващата фирмена инфраструктура
9. Ако сте отговорили на предния въпрос с да, кои са тези предизвикателства?
Дигиталните решения са твърде трудни за интегриране в съществуващата фирмена инфраструктура
9. Ако сте отговорили на предния въпрос с да, кои са тези предизвикателства?
Въздействието на дигитализацията върху компанията е ниско / надценено
9. Ако сте отговорили на предния въпрос с да, кои са тези предизвикателства?
Друго
10. Има ли Вашата компания разработена стратегия за Индустрия 4.0 / Дигитална трансформация?
11. Запознати ли сте с местни, регионални или държавни механизни/ инициативи/ екосистеми
в подкрепа на Вашата компания по отношение на предизвикателствата, свързани с индустрия 4.0 / дигитална трансформация?
11. Запознати ли сте с местни, регионални или държавни механизни/ инициативи/ екосистеми в подкрепа на Вашата компания по отношение на предизвикателствата, свързани с индустрия 4.0 / дигитална трансформация?
Ако сте отговорили с ДА, то кои?
12. Използвала ли е Вашата компания някоя от предлаганите от тях услуги?
13. Ако сте отговорили на върпрос 12 с Да, то кои услуги използвахте и какви са впечатленията ви? (възможни са повече от един отговори)
1. Нетуъркинг
13. Ако сте отговорили на върпрос 12 с Да, то кои услуги използвахте и какви са впечатленията ви? (възможни са повече от един отговори)
2. Споделяне на добри практики
13. Ако сте отговорили на върпрос 12 с Да, то кои услуги използвахте и какви са впечатленията ви? (възможни са повече от един отговори)
3. Обучения / семинари / работни срещи
13. Ако сте отговорили на върпрос 12 с Да, то кои услуги използвахте и какви са впечатленията ви? (възможни са повече от един отговори)
4. Предпроектно проучване
13. Ако сте отговорили на върпрос 12 с Да, то кои услуги използвахте и какви са впечатленията ви? (възможни са повече от един отговори)
5. Проверка на концепции
13. Ако сте отговорили на върпрос 12 с Да, то кои услуги използвахте и какви са впечатленията ви? (възможни са повече от един отговори)
6. Включване в изследователски или иновационни проекти
13. Ако сте отговорили на върпрос 12 с Да, то кои услуги използвахте и какви са впечатленията ви? (възможни са повече от един отговори)
7. Изпълнение на изследователски или иновационни проекти
13. Ако сте отговорили на върпрос 12 с Да, то кои услуги използвахте и какви са впечатленията ви? (възможни са повече от един отговори)
8. Консултиране
13. Ако сте отговорили на върпрос 12 с Да, то кои услуги използвахте и какви са впечатленията ви? (възможни са повече от един отговори)
14. Ако на въпрос 12 сте отговорили с Не, моля конкретизирайте защо не:
(възможни са повече от един отговора)
14. Ако на въпрос 12 сте отговорили с Не, моля конкретизирайте защо не:
Ако сте отбелязали Друго
15. Наясно ли сте с конкретни програми за финансиране за подпомагане на МСП при изпълнението на проекти на Индустрия 4.0?
15. Наясно ли сте с конкретни програми за финансиране за подпомагане на МСП при изпълнението на проекти на Индустрия 4.0?
Ако сте отговорили с ДА
16. Участвали ли сте в някоя програма за финансиране?
17. Ако сте отговорили с Да на въпрос 16, то коя програма за финансиране сте използвали и какъв е опитът Ви? (възможни са повече от един отговора)
1. EU-H2020
17. Ако сте отговорили с Да на въпрос 16, то коя програма за финансиране сте използвали и какъв е опитът Ви? (възможни са повече от един отговора)
2. EU-EUREKA/EUROSTARS
17. Ако сте отговорили с Да на въпрос 16, то коя програма за финансиране сте използвали и какъв е опитът Ви? (възможни са повече от един отговора)
Друго
18. Ако на въпрос 16 сте отговорили с Не, защо не сте?
(възможни са повече от един отговора)
18. Ако на въпрос 16 сте отговорили с Не, защо не сте?
Ако сте избрали Друго
19. Нуждае ли се Вашата компания от конкретна помощ/услуги, свързани с Индустрия 4.0 или дигитализация, която в момента не е налична?
19. Нуждае ли се Вашата компания от конкретна помощ/услуги, свързани с Индустрия 4.0 или дигитализация, която в момента не е налична?
Ако да, каква?
Поверителност на данните
Политика за бисквитки

© 2019 - 2020 Copyright: Сдружение Бизнес Агенция
Made on
Tilda