Добри практики CECI

Свежо от Испания - нов живот на старите домакински уреди

За да насърчи практиката на ремонтиране и повторната употреба, испанската неправителствена организация BSH популяризира следния проект -  старите домакински уреди се подготвят от хора, изложени на риск от социално изключване за повторна употреба или продажба на пазара за вещи втора употреба.
Проектът е добра практика за  прилагане на кръговата икономика. И така, BSH има споразумение с AERESS, Испанска асоциация за социална и солидарна икономика с нестопанска цел, да извърши проект за подготовка за повторна употреба на стари уреди. Членовете на AERESS в Испания, като Koopera, помагат като предоставят работни места на хора, изложени на риск от изключване.
Този проект започна с Koopera, която има работилница в близост до логистичната платформа на BSH във Биская, Испания. В тази логистична платформа BSH съхранява стара отпадъчна електрическа и електронна техника, предадена от потребителите, когато си купят нов уред.
Начинанието протича така: ако старият уред работи, устройството се идентифицира и изпраща за оглед, ако ще бъде фиксирано за повторна употреба. Екипът от Koopera е обучен от BSH и следва вътрешните насоки за високо качество.
Избраните уреди се изпращат на Koopera за коригиране и всеки от тях се идентифицира чрез проследяващ 10-цифрен кодов маркер (ECOLEC WEEE-Tracking Tag).
BSH предоставя достъп до инструмента за обслужване на клиенти, наречен „Quickfinder“ с информация за резервни части, възможности за ремонт, ръководства за потребителя и др. 
Избраните уреди се ремонтират с пълна гаранция и се предлагат на пазара втора употреба. Всички те се продават.
Проектът стартира с Koopera в Биская, но в момента BSH работи с други 8 членове на AERESS в цяла Испания.
Необходими ресурси
Необходимите ресурси включват логистичните платформи (складове) на BSH в цяла Испания, ресурси за директна доставка (камиони, работници и оператори) от отдела по логистика и хора от отдела за обслужване на клиенти (приблизително 100 души). AERESS осигурява работници, които ремонтират и продават уредите втора употреба.
Доказателство за успех
Общото количество уреди, подготвени за повторна употреба, е 35,3% от хладилниците и климатиците и 22,6% от големите домакински уреди. Това означава, че уредите, събрани от BSH, са с отлично качество. Само около 5% - 6% от събраните уреди за AERESS от битовите отпадъци са подготвени за повторна употреба, а с отпадъчната електрическа и електронна техника, предоставена от BSH, през 2018 г. процентът се увеличава до 36% (31 % подобрение).
Срещнати трудности
Уредите трябва да се вдигат внимателно, за да не се счупят. Това предполага икономически ресурси за работници и камиони. Ако уредите се събират небрежно, те не могат да бъдат поправени; липсват основни части или са силно повредени. Испанският пазар на уреди за втора употреба се нуждае от допълнителен тласък
Потенциал за учене или трансфер
BSH има за цел да продължи да работи с AERESS и да възпроизведе този проект в някои други градове в Испания, ако е възможно. Не всички членове са готови да развият тези практики, но BSH се опитва да ги популяризира. BSH има подобен проект в Белгия.
Благодарение на този проект през 2018 г. 31,7% от управляваните електрически и електронни устройства бяха повторно използвани, като по този начин са спестени 65 733 кг емисии на CO2. Освен това, тъй като работата е била извършена с предприятия със социални цели, тя е допринесла за генериране на 39 месеца работа за хора в затруднено положение или в риск от социално изключване, наети в тази дейност. Начинанието също така генерира икономическа възвръщаемост за обществото от 45 082,76 евро.
Важно е тази практика да се продължи и разпространи, заради нейните социални ползи за местните асоциации по отношение на работните места и екологичните ползи, свързани с предотвратяване на отпадъците и увеличаване на пазара на втора ръка за функционални домакински уреди.
Made on
Tilda