Добри практики DEVISE

Imec.icon

За период от обикновено две години мултидисциплинарни изследователски екипи от учени, индустриални партньори и / или организации работят заедно за разработването на дигитални решения, които намират място в пазарното предложение на участващите партньори.  
Програмата вече е довела до над 50 завършени проекта в широк спектър от приложни области и пазари, включително здравеопазване, Индустрия 4.0, мобилност, интелигентни градове, енергия, медии и образование. 

Фламандският изследователски център Imec цели да бъде водещ център за научноизследователска и развойна дейност и иновации в наноелектрониката и дигиталните технологии. Imec се превърна в надежден партньор за компании, стартиращи фирми и академични среди и обединява блестящи умове от цял ​​свят в творческа и стимулираща среда в Льовен. Imec използва както своята местна, така и глобална екосистема от различни партньори в множество индустрии и приютява 4000 изследователи. 

Imec има 5-годишен договор с фламандското правителство, за да стимулира както местното, така и глобалното лидерство на imec в дигиталните технологии. Фламандското правителство предоставя годишно дарение от 108 милиона евро, за да засили дългосрочните изследвания в областта на наноелектрониката и цифровите технологии и да подкрепи фламандските компании и партньори, като им предостави достъп до съоръженията и експертните познания чрез имена, напр. професионално консултиране на високотехнологични предприемачи. 

Един от инструментите за подкрепа на фламандските компании е програмата imec-icon. Imec.icon е свързан със създаването на идеалния консорциум от партньори за решаване на практическа нужда. Този консорциум обединява фирми (МСП и големи предприятия) и изследователи, потенциално допълнени със заинтересовани страни (правителства, с нестопанска цел, социална печалба) или международни компании, други изследователски групи или изследователски институти. 

Изследователската програма imac.icon помага за стартиране на проекти, като предлага: 

• Сътрудничество и изследвания, съобразени с нуждите на партньорите от консорциума 

• Достъп до експертния опит на преподаватели и индустриални партньори 

• Път към валоризация чрез индустриалните партньори 

• Изравнена процедура с VLAIO *. 

Годишно се провеждат две конкурентни призива. Процедурата се състои основно от две фази, абстрактно представяне и цялостно подаване на предложение. 

Резултати в края на проекта: 

• Доказателство за концепции / демонстратори 

o Минимална експериментална настройка, необходима за валидиране на иновационните цели 

o Обхват от технически тестове до валидиране в реалния живот 

• Добавена стойност на проекта за компаниите и за Фландрия 

o Икономически: резултати на компанията, качествена заетост 

o Социална / културна: добавена стойност за целевата група 

o Въздействие и закрепване във Фландрия. 

Подробна информация за призива и примери:  

https://www.imec-int.com/drupal/sites/default/files/inline-files/ICON%20infosessie%202019-1%20pdf%20update.pdf 

 

* VLAIO е фламандската агенция за иновации и предприемачество. Тя е контактната точка на фламандското правителство за предприемачи. VLAIO стимулира и подкрепя иновациите и предприемачеството и допринася за благоприятен бизнес климат. VLAIO прави това чрез: 

- стимулиране на растежа и иновациите (финансова подкрепа) 

- насърчаване на предприемачеството заедно с партньори (обучение на МСП през различните бизнес фази, стимулиране на работата в мрежа) 

- поддържащи клъстери 

- подобряване на условията за предприемачество (бизнес паркове, едно гише и т.н.) 

Нужни ресурси 

Финансирането е разпределено между различни програми и институции: imec и VLAIO осигуряват финансиране за академичните изследователски групи, VLAIO субсидира компании и организации, влизащи в проекта. 

В рамките на imec оперативен екип от 5 до 6 души проследява разговорите (набиране - стартиране - подаване - оценка - наблюдение -…). Те са подкрепени от жури от 10 до 12 експерти, за да оценят предложенията. 

Подробности за допустимите разходи и т.н. можете да намерите на: 

 https://www.imec-int.com/drupal/sites/default/files/inline-files/ICON%20infosessie%202019-1%20pdf%20update.pdf 

Начална и крайна дата 

Програмата imec.icon работи повече от 5 години. Всяка година се провеждат два открити призива. Одобрените проекти обикновено продължават две години. 

Доказателства за успех (постигнати крайни резултати) 

  • 10 организирани призива 
  • 243 предложения за проекти 
  • 96 одобрени проекта 
  • 74 милиона евро финансиране за проучвания 
  • 321 партньори участници 
  • 69% партньори от първи призив 
  • 42% МСП участници 
  • 2 милиона евро среден размер на проектите 
  • 61 % участие на индустрията 

Срещнати трудности 

След стартирането на програмата, концепцията е финализирана, за да постигне максимален ефект. Трудности е имало и сред други сътруднически модели; те са били оптимизирани през целия курс на програмата. 

Друг важен аспект, който трябва да се вземе предвид, е разликата във времето между корпорациите и МСП. Докато корпорациите могат да изпълняват паралелно продуциране и стартиране, МСП обикновено следват по-линеен маршрут: сътрудничество в контекста на проекта, оптимизиране на новия продукт, стартиране на продукта и след това навлизане в нов такъв проект (обикновено отнема 5 до 6 години за „завършване“ на цикъл). Една от опорните точки на програмата е комбинацията от „първокласници“ и връщащи се партньори във всяко обаждане. Това дава възможност за отлична екосистема и помага на първокласниците да „узряват“ по-бързо. 

Обучителен потенциал и трансфер на знания 

- Опит с / разнообразие от възможни модели за ПИС, собственост и права на достъп 

- Моделът на „win-winnovation“: как успешно да се формира съответен и ефективен консорциум, как да се вземат предвид различни гледни точки и очаквания, как да се гарантира, че всички си сътрудничат за постигане на обща цел? 

Допълнителна информация 

Уебсайте: https://www.imec-int.com/en/icon 

 

Презентация Януари 2019: https://www.imec-int.com/drupal/sites/default/files/inline-files/ICON%20infosessie%202019-1%20pdf%20update.pdf 

 

Made on
Tilda