Добри практики CECI

Уличен експеримент с нулеви отпадъци в Париж

Общинските власти в Париж насърчават гражданите, обществените услуги и собствениците на магазини да експериментират на улица с нулеви отпадъци чрез кампании за осведоменост и сътрудничество.


Проектът за улица с нулеви отпадъци беше един от 10-те проекта, родени от шестмесечна програма, съсредоточена върху климата и устойчивостта сред държавните служители и жителите. Иницииран като експеримент за намаляване на количеството местни отпадъци и за вдъхновение на други квартали, проектът има за цел да възприеме нови модели на потребление чрез намаляване на отпадъците и избягване на изгаряне или депониране на отпадъци, доколкото е възможно. Количеството на остатъчните отпадъци в Париж е над средното за Европа и ще бъде намалено чрез по -добра превенция и сегрегация, за да се изпълнят Парижките ангажименти по климата.

Различни комуникационни кампании бяха предназначени за жители, офис работници и собственици на магазини. Семинари, посещения, питиета, срещи с официални лица и конференции бяха организирани, за да се разбъркат ангажиментите, да се споделят съществуващите добри местни практики, както и кампании от неправителствената организация Zero Waste; неправителствена организация за опазване на околната среда, специализирана в намаляване на отпадъците.

Уличният проект с нулеви отпадъци създава възможност за промяна на поведението на гражданите и за изграждане на процъфтяващ квартал, насърчаващ по-приятна и устойчива среда. Улицата с нулеви отпадъци също подготвя гражданите за прилагане на устойчива промяна, за да се адаптират по-добре очакваните общински изисквания по отношение например на органичните отпадъци. Проектът насърчава използването на еко продукти и услуги, които вече са налични и се разрастват в много страни (компостиране, прибори за многократна употреба и др.).

Необходими ресурси

Официален координатор на проекти на пълен работен ден е необходим за предоставяне на силни насоки за улесняване на сътрудничеството с различните заинтересовани страни. Планирането на кампании и събития се осъществява по-добре с помощта на местни съответни НПО със съществуващи кампании и ноу-хау.

Доказателство за успех

Количеството битови битови отпадъци беше намалено с 20% в рамките на една година от експеримента. Сред гражданите има ентусиазъм и желание; В квартал от 6000, 100 присъстваха на откриващите събития, 100 се абонираха за бюлетина и около 1000 участваха в различните организирани събития.
Имаше значително отразяване в пресата под формата на 10 статии и експериментът трябва да бъде разширен до друг район в Париж.

Възникнали трудности

Проектът представлява политически риск, тъй като няма ясни цели, няма разпределени ресурси и това е експеримент, който никога не е бил тестван досега. Необходимо е подходящо финансиране за прилагане на наличните решения за нулеви отпадъци.

Потенциал за учене или трансфер

Проектът е концепция, която може да бъде повторена на друго място. Следователно първата стъпка е да се направи съвместна локална диагноза за оценка на общите цели на заинтересованите страни и съществуващите добри практики, които лесно могат да бъдат споделени или наложени. Необходима е всеобхватна визия и висока гъвкавост за адаптиране към много различните нужди, канали и наличност на заинтересованите страни.
Трудно е да се намерят партньори, които да комуникират ефективно с всички различни аудитории, като публични институции и жители. Проектът беше ръководен в сътрудничество с неправителствената организация нулеви отпадъци, която има много местни инициативи по целия свят. Начинът на живот без отпадъци е модерна тема, която интересува медиите и следователно проектът се възползва от значително отразяване в пресата.
Made on
Tilda