Блог

За първи път ще се дигитализира богатото и разнообразно културно наследство на Народен театър „Иван Вазов“

В изпълнение на проекта „Скритите съкровища на Народния театър - дигитално достъпни“, в рамките на който за първи път ще се направи дигитализация на богатото и разнообразно културно наследство на Народния театър „Иван Вазов“, бе обявена обществена поръчка на стойност 218 449,84 лв. без ДДС за наем на техника за дигитализация и обучение на екипа на театъра за работа с нея.

Проектът се финансира по Програма „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“.

Основна цел на проектното предложение е опазване на културното наследство, подобряване на достъпа и популяризирането му чрез съвременни информационни технологии чрез създаване на дигитален архив в най-престижния наш храм на Мелпомена.

Цел също така е да се подобрят условията на достъп до културно наследство чрез документиране и дигитализиране за първи път с цел промотиране и опазване за бъдещите поколения, както и да се опази и съхрани националното културното наследство на театъра, като едновременно се даде достъпност на широката общественост, образованието, научните среди и творческите индустрии, както и международни организации.

Проектното предложение предвижда дигитализиране за първи път на богатото и разнообразно културно наследство и архив на Народния театър „Иван Вазов“ с цел достигането му до широка публика на международно ниво.

В рамките на проекта ще бъдат дигитализирани 30 300 архивни единици, снимки, картини, видеоленти, които ще се покажат за първи път на широката аудитория на национално и международно ниво.

Ще се дигитализират всички значими обекти, ще се разкрит „скритите съкровища" на Народен театър „Иван Вазов“.
Made on
Tilda