Блог

Кръгова икономика: как ЕС иска да направи продуктите по-устойчиви

Ако продължим да използваме ресурсите по начина, по който сме свикнали, към 2050 г. ще ни бъдат нужни ресурсите на три планети като Земята. Ограничеността на суровините и проблемите с климата изискват преминаването от общество, което използва и хвърля, към въглеродно неутрална, екологично устойчива, чиста от замърсители икономика.

Настоящата криза вследствие на коронавируса подчертава слабостта на веригите за доставки и засяга малкия бизнес и индустрията. Развитието на кръгова икономика, в която ресурсите и продуктите се използват продължително и се рециклират, ще намали емисиите на въглеродни емисии, ще стимулира икономическия растеж и ще създаде възможности за работа.

Преход към устойчиви продукти

Европейският съюз иска да изгради пазар с екологично устойчиви продукти, чието производство и потребление не изисква въглеродни емисии и разхищение на материали. Затова Комисията предлага разширяване на обхвата на директивата за екодизайна, която за момента се концентрира върху енергопотреблението на продуктите.

Парламентът също така подкрепя инициативи за борба с планираното овехтяване на продукти, за подобряване на издръжливостта им и възможностите за поправка. Депутатите настояват, че потребителите трябва да разполагат с нужната информация за екологичното въздействие на продуктите и услугите, които купуват. Освен това Парламентът иска от Комисията предложения за борба с необоснованите твърдения на компании, че защитават околната среда.

Инициативи в ключови сектори

Европейската комисия е идентифицирала седем ключови сектора за изграждане на кръговата икономика. В тях са нужни промени на различните етапи от веригата - от дизайна през производството до използването им от крайните потребители.

  • Пластмаса
Парламентът подкрепя европейската стратегия за пластмасите в кръговата икономика, която поставя за задача извеждането от употреба на продукти с микрочастици пластмаса.

  • Текстил
Производството на платове и облекла изисква много суровини и вода, като по-малко от 1% от дрехите се рециклират. Депутатите искат мерки срещу замърсяването на океаните с микрофибри и по-строги изисквания за използването на води.

  • Електроника и информационни технологии
Електрическите и електронните отпадъци са най-бързо растящата група отпадъци в ЕС и по-малко от 40% от продуктите се рециклират. Парламентът се обявява за удължаване на живота на продуктите чрез подобряване на възможностите за поправка.

  • Храни, води и хранителни вещества
Около 20% от произвежданите храни в ЕС се пилеят или разхищават. Новата стратегия на ЕС „От фермата до трапезата“ трябва да помогне за намаляването на този дял два пъти до 2030 г.

  • Опаковки
Отпадъците от опаковки достигнаха рекорд в Европа през 2017 г. Нови правила целят всички опаковки на пазара в ЕС до 2030 г. да могат да се използват повторно или да се рециклират.

  • Батерии и превозни средства
Парламентът работи по правила, които ще въведат задължения всички батерии на пазара в ЕС да имат малък въглероден отпечатък и при производството им да се спазват правата на човека, социални и екологични стандарти.

  • Строителство и сгради
Строителството е отговорно за над 35% от общите отпадъци в ЕС. Парламентът иска да бъде увеличен животът на сградите, да се въведат цели за по-нисък въглероден отпечатък на материалите и минимални изисквания за ресурсна и енергийна ефективност.

Управление и транспортиране на отпадъците

Европейският съюз генерира повече от 2,5 млрд. тона отпадъци годишно. Депутатите отстояват исканията си към страните в ЕС за увеличаване на качественото рециклиране, намаляване на изгарянето на отпадъци и на изхвърлянето на сметища.
Made on
Tilda