Блог

Започва сертифициране в сектор „Плодове и зеленчуци“ по стандарта GLOBALG.A.P.

До 30 септември в областните дирекции на Държавен фонд „Земеделие“ се приемат заявления за сертифициране на земеделските стопанства в сектор „Плодове и зеленчуци“ по стандарта GLOBALG.A.P. Общо 100 000 лв. е бюджетът по помощта за тази година, одобрен от Управителния съвет на държавния фонд.

Подпомагането е насочено към малки и средни предприятия, както и към признати групи или организации на производителите на плодове и зеленчуци. Кандидатите трябва да предоставят в Държавен фонд “Земеделие“ отчетните документи, доказващи успешно приключилата сертификация по стандарта GLOBALG.A.P, до 30 ноември тази година. Срокът за изплащане на помощта е до 30 работни дни от представяне на документите.

Подкрепата се дава за максимален период от пет години и е ограничена до 1200 лв. с включен ДДС на бенефициер годишно и до 5000 лв. с включен ДДС на група или организация годишно.

Като задължително условие за предоставяне на подпомагане е получаването на валиден сертификат за съответствие със стандарта GLOBALG.A.P. всяка година, в която земеделският стопанин или групата/организацията предвижда да участва в схемата за подпомагане.

GLOBALG.A.P. (Добри селскостопански практики) е част от международно приетия набор от земеделски стандарти и е признат в повече от 100 страни. Той предлага насоки за устойчиви производствени практики, хуманно отношение към животните и здраве и безопасност при работа. Сертифицирането помага на производителите да отговорят на търсенето на висококачествена, устойчива храна и позволява на търговците на дребно и потребителите да бъдат уверени в качеството на селскостопанската продукция.

Притежаването на GLOBALG.A.P. сертификат доказва пред потребителите и търговците на дребно ангажимент за безопасно и устойчиво производство на храни. Програмата е уважавана от търговците на дребно по целия свят и може да помогне за разширяване на пазара на селскостопански продукти. Стандартът също така подобрява дългосрочните бизнес резултати чрез насърчаване на ефективността и намаляване на отпадъците.

Ползи от внедряване на GLOBALG.A.P.:

-по-висока удовлетвореност на клиентите, а също така повишена ефективност, максимална производителност и качествен контрол;
-деклариран ангажимент за безопасност на храните и отговорност към въздействието върху околната среда;
-отговорен подход към здравето и безопасността на работниците, както и хуманно отношение към животните;
-широко признат международен сертификат;
-повишаване на доверието на потребителите към произвежданата продукция;

Системата е била създадена и насочена главно към производителите на плодове и зеленчуци, но в момента GLOBALG.A.P. обхваща производството на селскостопански култури, аквакултури, животновъдство, веригата на доставки, отглеждане на разсади и производство на фуражи.
Made on
Tilda