Блог

Вторият живот на нашите устройства: Примерът на A1

Водещ източник на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО) в световен мащаб – това се оказва Европа според последното проучване на The Global Ewaste Monitor. Само за една година всеки жител на Стария континент е генерирал средно над 16 килограма електронни отпадъци.

Зад абревиатурата ИУЕЕО стои едрата и дребна бяла и черна техника, крушките, компютрите и мониторите, отоплителните и охладителни системи, както и IT и телекомуникационното оборудване. Ако не бъдат рециклирани правилно, попаднали в природата, те стават опасни за околната среда и човека, защото отделят вредни вещества като олово, живак и кадмий, които причиняват големи екологични и здравословни проблеми.

Много хора предпочитат да не изхвърлят или предадат за рециклиране определена техника, а да чакат да дойде отново „звездният ѝ миг“, когато да я върнат в употреба. Бързината на технологичния прогрес обаче все по-често води до това, че старата електроника става невъзможна за употреба – променят се стандарти, софтуерът спира да се поддържа, консумативите се спират от производство.

Проучването показва и една позитивна тенденция – много от европейците все пак са осъзнали важността от рециклирането на електронен отпадък и предпочитат да не се водят от мотото „това може и да ми потрябва в бъдеще“. Така континентът постига над 42% събран и правилно обработен електронен отпадък през 2020 г., а по последни данни на Евростат България се нарежда на трето място по дял на рециклирано оборудване от този тип.

Ключът към намаляването на въглеродния отпечатък на всяко домакинство или компания е именно в прецизния баланс между преизползването на вече произведеното оборудване (когато това е възможно) или навременното му рециклиране (когато няма начин за повторна употреба). Ето защо внедряването на бизнес практики в полза на кръговата икономика, става все по-важна част от дейността на всяка индустрия. Телекомуникационният сектор е една от най-напредничавите и динамично развиващи се сфери в света и прави големи стъпки в тази посока.

Добър пример – и то в България

В София е разположен най-големият специализиран център за обработване на крайни клиентски устройства в A1 Group, който е и единственият подобен в телекомуникационния сектор у нас. Дейността на центъра намалява количеството генериран електронен отпадък, с което подпомага преизползването на ресурси и кръговата икономика - част от ESG стратегията на A1.

Само за последните 6 месеца малко над 80 000 фиксирани устройства, смартфони и SIM карти са успешно рециклирани там, което дава възможност за повторна употреба на различни ценни метали и пластмаса, вложени в продуктите.

За първата половина на 2022 г. 25 експерти със специфичен опит са обновили над 27 000 от най-разпространените ТВ приемници, над 4 100 оптични рутера (Optic Network Terminator – ONT) и над 2 000 Wi-Fi рутера. В допълнение, за същия период в центъра са били обработени над 17 200 карти за цифрова телевизия, които декодират сигнала, почти 10 000 CAM модула за цифрова телевизия и 10 000 кабелни модема, както и също толкова от едни от най-комплексните модеми, предлагани от A1 Австрия – хибридните, които комбинират vDSL и LTE свързаност.

Благодарение на редица автоматизации и иновации ефективността на екипа се увеличава постоянно, като в момента всеки експерт успява да обработи средно по 40 устройства на ден. Дигитализацията и решенията за оптимизация на работните процеси също така намаляват възможността за грешка при обработката на всяко устройство и помагат правилно да се анализира неговото представяне.

Какъв е резултатът

Целият процес на работа в центъра гарантира максималното преизползване на всеки вложен в устройствата ресурс, като всяка стъпка от работата е основана на принципа на кръговата икономика. Така, например, дори кутията, в която бива опаковано рециклираното устройство, е изработена от 100% рециклирана хартия – наглед малък, но изключително важен детайл.

Обработването на устройства, разбира се, никога не е за сметка на качеството в тяхното представяне и само успешно преминалите през стриктния качествен контрол в центъра устройства се връщат за повторна експлоатация.

За изминалата година над 90% от рециклираните модеми са върнати в употреба, с което компанията допринася за намаляването на негативното въздействие върху природата и постигането на някои от устойчивите цели на A1 Group – нулев въглероден отпечатък в операциите и рециклиране на хиляди устройства до 2030 г.


Made on
Tilda