Новини

Проведе се трета среща на групата на заинтересованите страни по проект PGI05040 “DEVISE - Digital tech SMEs at the service of Regional Smart Specialisation Strategies“

image

На 29.11.2019 г. в Арт салона на Радио Варна се проведе трета среща на групата на заинтересованите страни по проект PGI05040 “DEVISE - Digital tech SMEs at the service of Regional Smart Specialisation Strategies“/„ДИВАЙС – дигиталните технологични компании в услуга на регионалните стратегии за интелигентна специализация“.

Тези срещи се провеждат, за да бъдат информирани различни представители на компании, организации, институции, университети, за това как проектът може да допринесе да се ползват добри практики от други региони в полза на местната икономика.

Проектите по Програма Интеррег Европа събират информация за вече успешно реализирани проекти от различни страни в ЕС, като ги съчетават с проучвания за местните условия, за да предложат на хората от регионите нови и подобрени решения на важни проблеми.

Проектът ДИВАЙС предлага на варненския бизнес идеи как могат да се ползват местните дигитални компании да се подкрепи дигитализацията на по-традиционните индустрии като транспорт, производство на храни, туризъм, строителство. На база на успешни проекти, създадени и изпробвани в региони със сходни на Варна икономически характеристики от 8 държави, група от различни хора, представители на фирми и институции избира идеи, които са приложими в местни условия.

Затова на 29 ноември повече от 20 души от различни сфери на икономическия живот във Варна разгледаха и обсъдиха 15 подходящи проекта. Те бяха свързани и с проведеното преди това проучване за търсенето и предлагането на услуги за дигитализация във Варна.

Тези проекти – след обсъждане и „напасване“ според местната реалност, се очаква да се превърнат във възможности за финансиране на регионално и национално ниво – чрез инструментите за финансиране с публични средства като ОПИК. Обсъдените проекти дават идеи как да се подобряват условията за кандидатстване, обхвата на допустимите дейности, допустимите кандидати, видовете икономически дейности по процедурите, които ОПИК обявява.

Срещите са и възможност специалисти от различни направления и сфери да обсъждат в свободен формат идеи за конкретни стъпки за ускорено развитие на Варна. Присъстваха шефовете на камари и асоциации, бизнесмени от различни сектори, мениджъри на компании от туризма, строителството, дигиталния бизнес, транспорта, преподаватели от варненски университети и учебни центрове, предприемачи и екипа на Сдружение Бизнес агенция.
Made on
Tilda