Новини

Покана за презентация с цел подпомагане на трудова реализация на хора със слухови увреждания

Във връзка с проект BG051PO001-5.1.01-0034-C0001 “Мисия за промяна – Социалното предприятие като шанс за пълноценен живот и социално включване” ЦСРИ "МИСИЯ ЗА ПРОМЯНА" има удоволствието да покани представители на фирми, браншови организации и действащи социални предприятия от регион Варна на организирана ПРЕЗЕНТАЦИЯ, на която ще бъдат представени успешно обучените и преквалифицирани хора със слухови увреждания в специалности "Сътрудник в малък и среден бизнес" и "Керамика".
Целта на презентацията е подпомагане на тяхната трудова реализация, мотивация и връзка с конкретни организации за поемане на ангажименти по наемане на работа или стаж в съответната фирма.

Презентацията ще се състои на 06 май 2011 г. от 10.30 ч. в зала на Съюз на глухите, ул. "Петко Стайнов" №1, гр. Варна. Разчитаме на Вашето присъствие.

Проектът се реализира от Сдружение „Бизнес Агенция” и партньори: ЦПО към Екселиа ЕООД и Сдружение „Агенция за социално развитие - ВИЖЪН” и е на стойност 338077.92 лева, от които 287 366.23 лева са финансирани от Европейския Социален фонд, а 50 711.69 лева са национално съфинансиране.

За контакти можете да се обърнете към Калина Кънчева – Координатор проект: тел. 052 335 885 или на е-mail: vba@vba.bg.
Made on
Tilda