Блог

Кампания за споделена мобилност „Delen is voor iedereen“ – „Споделянето е за всеки“

Кратко описание на добрата практика 
Споделената мобилност е по-устойчив начин за използване на транспорт и
също така е по-достъпна, по-приобщаваща за домакинствата с ниски доходи.
В Мехелен има както търговски, така и управлявани от общността
доставчици на споделена мобилност.

Цел
Справяне с прекалено големия брой превозни средства.

Детайлна информация за практиката 
Проблемът: Твърде много коли и други моторни превозни средства в центъра
на града. Метод: Фокусирайте се върху модалната смяна и непрекъснато работете
върху приоритизирането на микромобилността. Това е много важно, особено
ако знаете, че в 95% от времето личните автомобили са неизползвани и
заемат много обществено пространство. Така че, от една страна: фокусирайте
се върху микромобилността, от друга страна, фокусирайте се върху
споделената мобилност – само една споделена кола може да замени повече
или по-малко 8 автомобила, които са частни.

Чрез няколко стимула, финансирани от администрацията на град Мехелен,
„бюджетът за мобилност“: предаването на регистрационна табела (=
продажба на вашия личен автомобил) дава право на гражданите на
възстановяване на сума за покупка на велосипед или споделени абонаменти
за мобилност, субвенция за електронни автомобили: когато споделяте вашият
нов електронен автомобил, имате право на възстановяване на сумата до 3000
евро или градът плаща за вашия абонамент с платформа за споделяне,
управлявана от общността.

Освен финансовите стимули, има информационни сесии, безплатни тест
драйвове със споделен електронен автомобил, безплатен паркинг за
споделени автомобили, запазени места за паркиране и много други.
Промоционалната кампания „Споделянето е за всички” се популяризира чрез
видеоклипове, информационни постери, кампания в социалните мрежи.

Доказателство за успех 
• 260+ приложения за споделен товарен велосипед в различни квартали
• 21 заявления (през 2021 г.) от предприемачи за финансова подкрепа за
товарни велосипеди
• През 2021 г. 78 граждани на град Мехелен смениха свидетелството си за
автомобил за бюджет за мобилност
• Стартиране на Poppy (споделена мобилност): 421 нови членове през
първите 2 месеца след стартирането

Необходими ресурси
971 525 евро за три години, това включва превозните средства, поддръжката,
комуникацията и брандирането, местата за паркиране, финансовите стимули
за граждани, зарядните станции и др.

Начална и крайна дата
Септември  2020 – до днес

Срещнати трудности
- Няма достатъчно решения за споделена мобилност в индустриалните зони
извън центъра на града
- Данъчното предимство на колата със споделена мобилност спрямо
служебната кола е много сложно
- Огромни финансови инвестиции

Потенциал за обучение или трансфер
Практиката приканва гражданите да помислят върху своето лично
въздействие и междувременно дава финансово решение за намаляване на
въздействието върху замърсяването от транспорт и трафик. Тя може да бъде
приложена във всеки град, който иска да се справи с намаляването на
моторните превозни средства и да насърчи споделената мобилност, която е
добра не само за качеството на въздуха и безопасността в центъра на града,
но и е по-достъпен начин за транспорт за всеки гражданин.
Made on
Tilda