Добри практики CECI

Чисто, по-чисто, най-чисто - едно финландско езероИзхвърлянето на отпадъци е огромна тежест за природата, хората, животните и обществената икономика. В бъдеще негативният ефект ще бъде още по-голям. Опасните съединения, които се съдържат в отпадъците се разтварят в природата и след време могат да достигнат до хората. Твърде малко се говори за отпадъците и тяхното негативно влияние в публичното пространство, смятат ентусиастите, стартирали проекта.
Puhdas Päijät-Häme е общност за опазване на околната среда, която има за цел да обедини усилията за по-чиста околна среда. Общността иска да се съсредоточи върху събирането на отпадъци, защото това е лесен, бърз и конкретен акт в полза на природата. Да направят проблема със замърсяването по-видим е ефективен начин за промяна на нагласите на обществото, смятат в общността.

Общността съществува от септември 2019 г. Тя организира различни кампании за събиране на отпадъци, в които се включват граждани и компании от региона Päijät-Häme. Всеки може да участва, трябва само да следи събитията, обявени в социалните медии. До ден днешен общността почиства при нужда различни места в целия район. Начинанието подкрепя науката, като доброволци доставиха събрани пластмасови капачки в университетския кампус Лахти за екотоксикологични изследвания. Общността си сътрудничи с град Лахти от самото начало. Така, благодарение на сътрудничество с компания за управление на отпадъците са създадени учебни материали за деца и ученици.

Целият район, включително гражданите, животните и природата печелят от този проект. Съвместната работа за благото на природата укрепва общността и връзката на хората с околната среда.

Необходими ресурси
Общността не е получила никакво финансиране, дори не е кандидатствала за такова. Събирането на отпадъци е доброволна работа. Общността е получила помощ от местни предприемачи, например за създаване на уебсайт. Местните компании дарили материали, като например торби за боклук от супермаркетите.
Доказателство за успех
Общността събра повече от 2000 литра боклук по време на първата се акция през 2019 г. По-голямата част от него беше пластмаса. През март 2020 г. 1000 литра боклук бяха събрани от около десет доброволци за по-малко от два часа. Броят на доброволците, които се включват, варира от 100 до 150 души. Досега броят на активните участници е около десетина души. Докато чистят, доброволците са разговаряли със случайните минувачи за последиците от замърсяването с отпадъци.
Срещнати трудности
Предизвикателството е липсата на време, което е основен проблем във всички доброволчески дейности. Има достатъчно време за конкретни действия и акции за почистване, по-малко време се намира за популяризирането на дейностите, за публикации в социални медии, уеб сайтове и т.н.
Потенциал за учене или трансфер
Дори привидно малките действия могат да окажат голямо положително въздействие върху благосъстоянието на гражданите и природата. Обединяването на общите усилия с други хора създава още по-голямо въздействие. Мрежата и създаването на общност може да помогне за получаване на дарения от местни компании. Сътрудничеството с общинските власти, училищата и други организации може да повиши ефективността на този вид практика, да им даде възможност да се включат с  предоставяне на образователни материали, например.

Организирането на събития около тази тема може да насърчи хората да участват доброволно и да информират гражданите за вредните последици от отпадъците. В бъдеще хората може да станат по-осъзнати и да спрат да изхвърлят напълно.

Замърсяването с отпадъци вече е забранено със закон във Финландия, но реално санкции няма. Тази практика може да вдъхнови управляващите да гласуват по-строги правила за отпадъците и да обръщат повече внимание на природната среда при вземането на решения.
Made on
Tilda