Новини

Сдружение "Бизнес Агенция" прати свой делегат на международна конференция

Комуникационният мениджър на проект „КЛАУД – ориентиране на клъстерите към съвременни технологии и модел за съвместно развитие” присъства на Международна конференция "Интернационален форум „Клъстери на световно равнище и регионална динамичност", която се проведе на 23-ти април в Музея на индустриалното наследство, Болоня, Италия.

image
Конференцията, организирана от CNA Emilia Romagna, сложи края и представи резултатите от проект „C-Plus - Прилагане клъстери на световно равнище в Централна Европа” и постави началото на следващ проект „CLOUD- КЛАУД – ориентиране на клъстерите към съвременни технологии и модел за съвместно развитие, и двата по програма за трансгранично сътрудничество и водени от CNA Emilia Romagna, Италия.По време на конференцията няколко международни експерти в областта на клъстерите представиха своя опит и повече от сто души присъстваха на събитието. В рамките на срещата се проведе и специално обучение на фасилитатори.

Обучението беше ръководено от експерт фасилитатор, посредством метод за проверка на малки и средни предприятия, основана на техники и инструменти, способни да измерват бизнес практики и бизнес резултати. Всички участници, представители на партньорските държави, се научиха да събират информация, да анализират и да я върнат на бизнеса, подробно изследвана. Целта е да се насърчи използването и въвеждането на иновации в рамките на отделни малки и средни предприятия, както и в самия отделен клъстер, като се постави специален акцент върху ИКТ.
Made on
Tilda