Блог

Унищожават непродадените стоки онлайн стоки, може ли да ги спасим?

Тонове непродадени или върнати продукти се унищожават всяка година от производители и онлайн търговци на дребно. Това идва с висока цена за хората и природата и противоречи на екологичните цели на ЕС, коментират специалисти.
От облекло до електроника, играчки, храни и лекарства, небрежната практика на превръщането на непродадени продукти в отпадъци засяга повечето сектори, както беше разкрито в държави като Франция, Германия и Обединеното кралство.
Най-вероятно е непродаденият или върнат текстил и електроника да бъдат унищожени с нарастването на електронната търговия и бизнес стратегиите. Предвидено е тенденцията да се влоши драстично, пише meta.eeb.org/
Прогнозите показват, че стойността на унищожена електроника и облекло в ЕС ще възлезе на 21,74 милиарда евро до 2022 г., което е повече от целия БВП на Кипър за 2020 г.  Ако не се предприемат някакви политически мерки това може да се увеличи с до 71,29 милиарда евро до 2030 г., колкото са приходите генерирани от целия германски пазар за електронна търговия през 2019 г.

Цената на унищожаването

Унищожаването на непродадените стоки е с изключително висока цена за хората и околната среда. Това включва безсмисления добив и потребление на природни ресурси, емисии на CO2, както и опасни вещества от добив на суровини до третиране на отпадъци. Всичко това за продукти, чийто реален потенциал никога няма да бъде реализиран. В същото време унищожаването или изхвърлянето на такива продукти е в противоречие с целите на Зелената сделка на ЕС и Плана за действие за кръгова икономика. Ето защо Европейското бюро по околна среда изисква забрана за унищожаване на непродадени стоки и стимули за запазване на продуктите на пазара или насърчаване на дарения вместо унищожаване. Тези изисквания трябва да бъдат включени в Инициативата за устойчиви продукти на Комисията, която трябва да бъде публикувана до края на 2021г.

 Решения за повишаване на мащаба

След скандала с търговците на дребно, унищожаващи непродадени стоки, който се появи по новините в цяла Европа, някои правителства предприеха стъпки за разрешаване на проблема в националното си законодателство. Белгия, Франция и Германия
са сред страните, които се ангажираха да предотвратят изгарянето на ценни продукти.
Техните инициативи включват забрана на унищожаването на продукти, насърчаване на повторна употреба, намаляване на ДДС върху даряването на непродадени стоки за благотворителни цели, разширяване на отговорността на производителите върху техните продукти, въвеждане на „задължение за грижа“ и задължения за докладване.
Участниците в кампанията приветстват усилията на националните правителства, но предупреждават, че такива мерки трябва да бъдат допълнително доразвити, за да се закрият потенциалните вратички и да бъдат увеличени на ниво единен пазар, за да бъдат наистина ефективни. Особено що се отнася до електрониката. Потреблението на метали и минерали в Европа далеч не е устойчиво и се очаква да се увеличи, като цифровият преход подхранва търсенето на още повече устройства.
В същото време електронните отпадъци са най-бързо растящият вид отпадъци, които представляват 70% от токсичните отпадъци в сметищата в САЩ. В Германия от 723 000 тона електронни отпадъци, събрани за третиране са само около 15 000 тона, подготвени за повторна употреба.
Made on
Tilda