Добри практики Digital Regions

Vale Industria 4.0

Vale Indústria 4.0

Тази добра практика е насочена към МСП. Това е ваучер на стойност до 7500 евро за финансиране на МСП за идентифициране и прилагане на стратегия, водеща до приемането на технологии и процеси в Индустрия 4.0. Това е инициатива за дигитални иновации и действа като важен стимул за подкрепа на модернизацията и иновациите на продуктите, услугите и бизнес моделите на МСП. Той е произведен от IAPMEI - Португалска агенция за МСП и иновации (PT).
Инициативата за ваучери Industry 4.0 има за цел да помогне на МСП да определят своята технологична стратегия с оглед подобряване на конкурентоспособността на компанията, в съответствие с принципите на Industry 4.0.
През януари 2017 г. Министерството на икономиката стартира „Индустрия 4.0 - националната стратегия на Португалия за дигитализиране на индустрията“ като част от Националната стратегия за дигитализация на икономиката.
В този контекст тази ваучерна мярка беше въведена, насочена към дигитална трансформация чрез приемането на технологии, които позволяват разрушителни промени в бизнес моделите на МСП. Ваучерът може да се използва за придобиване на консултантски услуги за идентифициране на стратегия, водеща до приемането на технологии и процеси, свързани с Индустрия 4.0, по-специално в областта на проектирането и внедряването на стратегии, прилагани към цифровите канали за управление на пазари, канали, продукти или сегменти на клиенти; дизайн, внедряване, оптимизация на управление на уеб съдържанието (WCM), управление на кампании, управление на взаимоотношенията с клиенти и електронна търговия и др.
Тези ваучери имат единична стойност от 7 500 евро. Невъзстановяваща се стимул от 75% с лимит от 7 500 евро. Бенефициенти по тази мярка са МСП от всякакъв правен характер.
Очаква се програмата да подкрепи над 1500 компании, представляващи публична инвестиция в размер на 12 милиона евро. Vale Indústria 4.0 получи 1230 заявления, 279 от които получиха финансиране, а общата инвестиция от около 2,8 милиона евро беше одобрена. Тези проекти представляват около 31% от финансираните проекти, но само 0,4% от одобрените инвестиции. Програмата продължава.

Потенциал за трансфер или обучение
Пред предизвикателството за адаптиране към парадигмата на Industry 4.0 става все по-спешно да се стимулира и насърчава модернизацията и дигиталната трансформация в португалските МСП. Така че тази мярка се очертава като важен стимул за подкрепа на модернизацията и иновациите на продуктите, услугите и бизнес моделите на МСП, като ги прави по-конкурентни в контекста на Индустрия 4.0.
Някои ключови фактори за успех, които трябва да вземете предвид при трансфера:
За да се отпуснат национални, европейски и частни фондове, представляващи публична инвестиция в размер на 12 милиона евро за подкрепа на над 1500 компании, се препоръчва да се създаде механизъм за акредитация на доставчиците на услуги по Vale Indústria 4.0. Това са организации, специално посветени на предоставянето на услуги в рамките на обхвата на тази мярка, специализирани доставчици на услуги и доставчици на технологии, с доказан опит в тези видове услуги, акредитирани преди това, както и субекти на технологичния интерфейс.
https://www.iapmei.pt/PRODUTOS-E-SERVICOS/Incentivos-Financiamento/Sistemas-de-Incentivos/Incentivos-Portugal-2020/Vale-Industria-4-0.aspx
Made on
Tilda