Добри практики CECI

Stroom: Проектът, който направи от Мехелен кръгов град

Общината в Антверпен организира тази градска лаборатория за живеене в квартал с хора от различни социално-икономически и културни среди, включително квартал за социални жилища. Целта е да бъдат представени резултатите от проекта на различни прослойки от населението.
Общината събира и анализира желанията и тревогите на хората относно различни нужди за препитание: консумация на енергия и вода, храна, жилища, потребителски стоки, транспорт и др. 
“Основно изследвахме степента, в която жителите възприемат кръгово мислене, без да могат да го нарекат така и да се самоопределят по този начин. Използвахме редица методологии, за да ангажираме много различни хора; от онлайн проучване, попълване на дневници до семинари за идеи, адаптирани към конкретни целеви групи (младежи, жени мигранти). За да достигнем до всички, до обикновените мъже и жени, ние организирахме домашни посещения. Заедно организирахме квартални дейности като битаци или “диско супа”. Във втората фаза на проекта градът има за цел да засили малки мащабни кръгови инициативи, които формулират отговор на най-често срещаните проблеми, които са били набелязани. Заедно със социалните организации, гражданите и предприемачите организирахме кръгов пазар (физически и на карта), предоставихме споделена система за електронни товари и стартирахме пилотно включване на използването на “библиотека с инструменти”, разказват организаторите. Общината подкрепила гражданите в създаването на обща зеленчукова градина.
Необходими ресурси
От общия бюджет от 140 500 евро, 100 000 евро са финансирани от Circular Flanders. Това обхвана труда за координация на проекти, 15 000 евро за дизайнерското студио Studio Dott и подпомагане на проучването в района и 30 000 евро като основен капитал.
Доказателство за успех
Хора от различни възрастови групи, културен и социално-икономически произход изразяват своя интерес към споделяне и кръгова икономика, въпреки че сами по себе си не се интересуват от устойчиво потребление. Докато дойде времето те да стартират комунално градинарство и компостиране, концепцията за кръгов пазар се разраства допълнително от креативната, предприемаческа общност на града, а т. нар. “библиотеката с инструменти” разработва план за справяне с бариерите за интегриране на икономиката за споделяне.
Срещнати трудности
Организирането на истински модел на участието отнема много време. Необходима е поне една година, за да се изгради разбиране у хората, така че едва след две години могат да се постигнат реални резултати. Градът се нуждае от план за интегриране на кръговото активиране на потреблението в социалната или кварталната работа.
Потенциал за учене или трансфер
Изграждайки Stroom, градът участва в проекта CECI за разработване на план за действие за участие на гражданите с кръгова икономика. Научихме, че по-голямата част от гражданите искат вместо да бъдат заменяни или изхвърлени, продуктите да могат да бъдат ремонтирани при нужда, а кръговите режими на консумация са модерни, ако са лесно достъпни или допринасят за социални цели. Правилното оформяне на кръговото потребление е от решаващо значение за масовото кръгово потребление. Не всички се интересуват от борбата с изменението на климата, но гражданите искат да използват продуктите, които са скъпи и се използват само за ограничено време в кръгова икономика - като детски играчки или градински инструменти, например. Гражданите в Мехелен се колебаят да използват “библиотеки за дрехи”, защото облеклото се разглежда като нещо лично.
Много кръгови инициативи, както от частни фирми, така и от граждани, все още не са известни сред широката общественост. Местните власти могат да играят решаваща роля за подпомагането им в комуникацията, партньорствата, предоставяйки им възможност и място за тестване и ги насочват към бизнес модел.

Made on
Tilda