Новини

Иновативни решения за подобряване на здравето и социалните услуги представят във Варна

Иновативни решения за това как да свържем дигитално всички участници в здравеопазването - болници, пациенти, доставчици на социални услуги, заети в домашната грижа и технологични компании, които работят в сферата на здравето, влизат във фокуса на първата по рода си международна конференция "Дигиталните иноватори в здравната екосистема".

В продължение на два дни - на 5 и 6 октомври, във Варна ще се съберат водещи български и международни експерти.

Паралелно ще се проведе и изложение, което да представи различни приложения, платформи и лесни за реализация идеи в помощ на здравеопазването, улесняващи връзката между лечебниците и бизнеса в здравната сфера.

Организатори на форума са Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средни предприятия (ИАНМСП) и Сдружение „Бизнес агенция“.

Сред участниците ще са председателят на Българския лекарски съюз и регионалното ръководство на съюза, на Българската асоциация за дялово и рисково инвестиране (BVCA) - най-голямото обединение на инвеститори у нас, както и на Българската аутсорсинг асоциация, които обединяват компаниите в един от най-бързо развиващите се сектори в икономиката.

Според международни оценки, България е сред страните, които развиват и предлагат модерни и интуитивни решения за здравната и социална сфера, с огромен потенциал за привличане на чуждестранни инвестиции или лансирането им на международния пазар.

Български компании и в момента са сред водещите разработчици в приложенията за оптимизиране и анализиране на изследвания в здравната сфера и за следене и контрол на най-социално значимите хронични заболявания на нашето време - рак, диабет, сърдечно-съдови болести.

За участие в конференцията във Варна пристигат експерти от водещата страна в дигитализацията на здравеопазването - Белгия. Тук ще са хората, създали и ръководещи Blue Health Innovation Center - дигиталният иновационен хъб за дигитализация в здравеопазването на Белгия, както и от Агенцията за иновации и предприемачество на областта Фландрия.

Ще има разработчици на здравен софтуер и стартъпи в здравната система. Сред акцентите на форума са и обсъждане на възможностите за финансиране на умните решения, които целят подобряването на здравните грижи у нас. Най-запалените ще могат да се включат и в практическа демонстрация на подхода “co-creation workshop” за съвместно създаване на дигитални продукти и услуги с участието на технологични компании и представители на организации от областта на здравеопазването, домашната грижа и социалните услуги, водена от белгийските експерти.Целта на форума е да се превърне в ежегоден, а Варна да се утвърди като един от основните центрове в областта на т.нар. health tech здравеопазване и здравни грижи.

Събитието е част от реализирането на Плана за действие по проект “HoCare - Delivery of Innovative solutions for Home Care by strengthening quadruple-helix cooperation in regional innovation chains” PGI01388, (HoCare, “Иновативни решения за домашни грижи чрез укрепване на сътрудничеството в регионалните иновационни вериги”), по Програма за междурегионално сътрудничество ИНТЕРРЕГ-ЕВРОПА 2014-2020г.Мястото на конференцията е ИУ Варна, зала 1.

Началото е в петък - 5 октомври от 13:00 ч.

Цялата програма на конференцията "Дигиталните иноватори в здравната екосистема", както и пълен списък на участващите експерти, може да откриете на https://digicare.vba.bg. Програмата е иницирана като реализация на Плана за действие по проект Hocare PGI01388, финансиран по Програмата за междурегионално сътрудничество ИНТЕРРЕГ ЕВРОПА 2014-2020 и съфинансирана от националния бюджет на РБ. Самата конференцията се организира в рамките на Проект № BG16RFOP002-2.003-0002 „Организиране на търговски мисии и форуми за български производители и чуждестранни купувачи“.
Made on
Tilda