Блог

Тракийският университет организира конференция „Устойчиви решения за зелената енергийна трансформация“

Тракийски университет – Стара Загора, с подкрепата на Община Стара Загора, организира мащабно събитие – Дни на науката и иновациите „Чиста енергия. Състояние и перспективи“ на 3 и 4 юни 2022 г. в залата на Културния център (бившия Синдикален дом). Целта е хората да се запознаят с възможностите, които дава предстоящият зелен преход, чрез улавяне на въглероден диоксид, възобновяеми източници, водородни технологии и енергийна ефективност.

Научно-популярната конференция „Устойчиви решения за зелената енергийна трансформация“ ще премине на 3 юни с включването на доклади, научни съобщения, презентации и постери, представени и достъпни за обществеността и широката научна аудитория, които са посветени на теми, свързани с възобновяемите енергийни източници, управлението на климатичните промени и др.

Конференцията ще запознае обществеността в Стара Загора и региона с предизвикателствата, последните научни постижения в тази област и иновациите и възможностите които те предлагат за зеления преход на Община Стара Загора.
На 3 юни конференцията ще започне в 14 часа с дискусия, включваща 10 доклада и ще завърши с откриване в 18 часа на изложба на тема: „Земята няма реплика! – 2“ на студенти от специалност Педагогика на обучението по изобразително изкуство и графичен дизайн (ПОИИГД) от Педагогически факултет на Тракийски университет
Вторият ден (4 юни) от събитието „Стара Загора – водородна долина“ е организиран по инициатива на Съвместно предприятие „Чист водород“ към „Хоризонт Европа“ с присъствието на Мария Габриел – еврокомисар по иновации, научни изследвания, култура, образование и младеж със съдействието на Тракийски университет и община Стара Загора.

Събитието на открито ще започне в 10 часа пред сградата на Културния център с „Водородно училище“ за деца и родители и включва:

  1. демонстрации на мащабирани модели прототипи на автомобили, задвижвани с водород, и устройства за генериране на водород.
  2. представяне на плакати, прожекции на образователни видеоклипове и филми и други демонстрации, представящи света на водорода на широката публика.

Ще бъде демонстриран електролизьор и по-точно как от вода, с помощта на електрическа енергия, се добива водород. Конференцията ще продължи с дискусионна среща „Стара Загора – Водородната долина“ с представители на местния бизнес, наука и публична администрация.
Made on
Tilda