Новини

Втора среща на регионална група на заинтересованите страни по проект ДИВАЙС

Варненската икономика е преди всичко хотелиерство, строителство, химическа индустрия, транспорт, складиране и други помощни дейности в транспорта, търговия и услуги според НСИ. Макар и бързорастящи , дигиталните компании не са структуроопределящи за Варна – повече от 70 процента от тези компании в страната са базирани в София, местно проучване в цифри няма. В тази картина дигитализацията на местната икономика означава преди всичко усилия сред местните ниско- и среднотехнологични сектори.
image

70% от нискотехнологичните компании в Европа са инвестирали в дигитални технологии от 2016 до днес. Колко дигитално грамотни са варненските компании от водещите традиционните отрасли, колко подготвени и заинтересувани са да отговорят на тенденциите за дигитализация? Какво им предлагат като продукти и услуги местните дигитални компании, какви нови територии са отворени за развитие на дигитални проекти за отговори на тези нужди, както и как бъдещи процедури по Оперативна програма Иновации и конкурентоспособност могат да финансират подобни инициативи обсъждаха вчера на среща във Варна.
image
Заедно работиха по темата вчера представители на камари, браншови асоциации, клъстери и учебни заведения от различен ранг, както и предприемачи и мениджъри на големи компании, с участието на представител на Министерство на икономиката. Тази среща на заинтересованите страни беше част от поредицата инициативи, които Сдружение Бизнес агенция организира в рамките на проект„ДИВАЙС – дигиталните технологични компании в услуга на регионалните стратегии за интелигентна специализация“, Програма за междурегионално сътрудничество ИНТЕРРЕГ ЕВРОПА 2014-2020. Водеща организация е Мрежата на европейските региони за прилагане на комуникационни технологии (ERNACT) - Ирландия, а партньори - Регионална асамблея на Северния и Западния регион – Ирландия, Агенция за регионално развитие на Западен регион -Румъния, Регионалното правителство на Кантабрия – Испания, Агенция Фоменто де Сан Себастиан – Испания, Университетът за приложни науки Сейнейоки – Финландия, Общинският съвет на Дерри Сити & Страбейн (Северна Ирландия, Обединено кралство), Лавал Майен Технопол – Франция, ВОКА - Стопанската камара на Западна Фландрия, и от българска страна – Сдружение Бизнес агенция.

Представен бе проведен по проекта анализ на търсенето и предлагането на услуги по дигитализация в региона. Интервюта, срещи и работилници, проведени с фирми от традиционните отрасли и дигитални компании, показват, че компаниите не познават голяма част от възможностите, които дигитализацията им предлага в дългосрочен план като гаранция за по-добро представяне. Малкото дигитални инструменти, които се ползват, са основно в сферата на дигиталния маркетинг. Дигиталните решения са единични, почти не се прилага цялостна стратегия за дигитализация сред МСП. Няма актуална подробна картина на варненската икономика като регионална специализация с обобщение по водещи отрасли като брой предприятие, заети лица и обороти, на базата на която да се планират и прогнозират съвместни дейности с дигиталния бизнес. Самите дигитални компании са ориентирани предимно към външни пазари и аутсорсинг и не предлагат активно услуги по дигитализация на варненските компании. Остра е нуждата от откриването на няколко дигитални иновационни хъба, специализирани отраслово, които да започнат обслужването на традиционните компании на ниво все още само оценка на готовността за дигитализация и насочване към дигитални фирми за подобряването й, преди да се търсят възможности за изграждане на хъбове с научна и производствена инфраструктура. Участниците се обединиха около идеята, че е необходима и градска специализация по отношение на дигитализацията за ориентир на стартъпите – дали в посока Смарт сити, IoT, health tech или друг фокус. Освен очакваните ваучери за внедряване на ИКТ инструменти по линия на ОПИК, бяха коментирани и други възможности за подпомагане на дигитализацията през нови или разширени процедури на ОПИК, както и с местни инициативи и инструменти. Бизнесмени представиха добри практики за специализиран фокус за градска дигитална специализация, с които се запознаха по време на съвместна визита в Лавал, Франция – град, постигнал огромен ръст на местната икономика, нулева безработица и растящ прираст на населението благодарение на специализацията си в областта технологиите от сферата на виртуалната и добавената реалност

Групата на заинтересованите страни набеляза конкретни стъпки за съвместно действие и планира следващи срещи. Продължават регулярните информационни вторници за подготовка за Индустрия 4.0, които организира Индустриално-стопанска асоциация съвместно със Сдружението. Всеки вторник от 14 до 15 часа в залата на камарата се представят конкретни решения за подготовка на компаниите за дигитализацията съвместно с експертите на Бизнес агенция.
Made on
Tilda