Новини

Осигуряват заетост на 10 души с увреждания

Община Варна ще кандидатства в партньорство със Сдружение „Бизнес Агенция” пред оперативната програма „Развитие на човешките ресурси” по проект за създаване на 2 социални предприятия за адаптирана заетост на хора с двигателни и слухови увреждания. Безвъзмездното финансиране ще бъде в размер на 300 000 лв.

Проектът ще бъде разработен от общината като водеща организация съвместно с екипа на неправителствената организация. Той предвижда създаване на социални предприятия за традиционни занаяти (изделия от керамика за туристическата индустрия) и в подкрепа на общинската администрация. В тях ще бъдат наети общо 10 души с увреждания за период от 12 месеца.

Предвидените в рамките на проекта дейности ще се извършват на територията на СУПЦ ”Анастасия д-р Железкова”. Предприятията ще дадат възможност за реализация на хора с двигателни и слухови увреждания, преминали успешно обучение по професия „Сътрудник в малък и среден бизнес”, „Керамик”, „Сътрудник в социални дейности”.

Комисията по социални дейности и жилищна политика даде съгласието си общината да кандидатства по проекта.
Made on
Tilda