Добри практики CECI

Camp2Camp - втори живот за къмпинг оборудването

Тази добра практика, представена от партньор по проекта CECI Interreg Europe, идва от провиниция Антверпен, Белгия. 

Camp2Camp е проект, който цели да инициира повторната употреба и вдъхването на нов живот на палатките и останалите предмети от къмпинг оборудване, като събира, ремонтира, преизползва и дава под наем изоставени материали.
Camp2Camp стартира със събиране на палатки, останали след приключването на големи фестивали. След качествено почистване, те могат да бъдат използвани повторно и да бъдат дадени под наем на следващата година, като по този начин не позволяват на феновете да купуват ново, евтино оборудване и отново прсто да го оставят след себе си. Много от изоставените неща обаче са в толкова лошо състояние, че повторната им употреба е невъзможна. Ето защо Camp2Camp също започва да ремонтира и преработва къмпинг оборудването. Например жилетките, които носят служителите, са направени от платна за палатки. Освен това остатъците след фестивалите не са само къмпинг екипировка. Това кара един от доброволците да превърне неизконсумираната бира в безалкохолна напитка (Beer2Booz).

Допринасянето за устойчивостта на фестивала ще окаже влияние върху начина, по който участниците гледат на разхищението на предмети. Когато се сблъскат с факта, че могат да наемат палатки, които са изоставени, посетителите на фестивала не само ще видят финансовата полза от наетите палатки, но и практическата, тъй като не е нужно да носят палатките на фестивала и обратно у дома.

Основната цел е социална устойчивост, тъй като в Camp2Camp работят подрастващи, които са отстранени от пазара на труда или не могат да намерят своя път в обществото, така наречените NEET-младежи (Not in Employment, Education or Training). На второ място, много спални чували се даряват на бездомници, а училища и други младежки организации могат да наемат къмпинг оборудването на достъпна цена. Освен това палатки се отпускат и на неправителствени организации и на семейства.

Необходими ресурси

Годишни работни разходи: + - 200 000 Евро. Годишно, 15 служители на пълно работно време и 20-30 доброволци. В допълнение, 40 служители чрез празнични трудови договори и 200 доброволци по време на фестивалния сезон.

Доказателство за успех

Camp2Camp дава под наем около 20 000 продукта (8 000 спални чувала, 6 000 въздушни матраци, 2 000 палатки и 4 000 фестивални стола) на около 500 посетители на фестивали. Благодарение на този успех те могат да наемат на работа 5 до 10 юноши целогодишно.

Срещнати трудности

Covid-19 се оказва особено труден за Camp2Camp, тъй като фестивалният сезон бе отменен. Когато това става ясно, Camp2Camp се опитва да се преоткрие и излиза с идеята за градски къмпинг в град Мехелен. Въпреки това, поради допълнителни ограничения, тази идея засега е спряна.

Потенциал за обучение или трансфер

Фестивали се организират по целия свят и те споделят много от предизвикателствата по отношение на палатките и оборудването за къмпинг, които са останали. Събирането на всичко струва просто работна ръка и следователно кръговата практика е лесно приспособима в други региони. Ключът ще бъде да притежавате know-how за повторно използване на изоставени материали и да поправяте и / или трансформирате материалите правилно, за да удължите жизнения цикъл и да им дадете втори живот с по-нататъшна цел.

Източник: https://www.interregeurope.eu/policylearning/good-practices/item/5558/camp2camp/
Made on
Tilda