Блог

Опаковките не са отпадък, а ресурс в кръговата икономика

Вече 12 държави в Европа използват депозитни системи, а 15 са в процес на въвеждане на такива, съобразени с целите на европейската директива за опаковките и отпадъците от опаковки, а въвеждането на системата у нас има подкрепата и на българските общини. Това стана ясно на онлайн семинар на тема “Депозитна система за опаковки от напитки – намаляване на отпадъците и развитие на кръговата икономика”, организиран от международната организация Reloop Platform, която обединява индустриалния сектор, институциите и НПО-тата с обща визия за кръговата икономика. Според европейските цели, до 2029 г. във всички страни членки трябва да се събират най-малко 90% от РЕТ опаковките за напитки и да се влага минимум 30% рециклиран материал в новите бутилки. От 2205 г., като междинна цел, събираемостта трябва да е 77%, а вложеният рециклиран материал – най-малко 25%. Три от държавите с най-високи резултати по тези критерии - Швеция, Финландия и Естония, представиха своите модели на депозитна система и принципите, на които се основават, в подкрепа на намирането на ефективно решение и у нас. Швеция е първата държава в Европа, която въвежда система за събиране на опаковки от напитки през 1984 г., две години след приемането на законодателство. Първоначално тя обединява производителите, които искат да рециклират алуминиеви кенове. Тогава започват да се разпространяват и пластмасовите опаковки и правителството решава да предотврати замърсяването чрез мерки в посока кръгова икономика. Шведската система успява да рециклира над 90% от събраните опаковки. За целта в страната има разположение над 12 000 пункта за събиране. В момента се проучва как да бъдат ефективно рециклирани и етикетите на бутилките. Там разполагат и със специализирани превозни средства за събиране на материали. А внедрените технологии постигат най-добро качество на обработка на алуминий в цяла Европа. Ключово за успеха на депозитната система е, че производителите и хранителните вериги си сътрудничат отлично. В Швеция над 3000 магазина за хранителни стоки и стоки за дома действат като пунктове за събиране, като в тях са инсталирани над 4000 автомата за връщане на опаковки. В системата са включени и допълнителни точки, в които се приемат опаковки. Има ясно обозначени условия за всяка опаковка, етикет, лепило и пластмаса, като преди приемането й в системата се извършват необходимите тестове и проверки. От 2023 година ще стане задължително да се приемат опаковки на плодови сокове. Производителите, които са част от шведската депозитна система, имат гарантирано предимство при обратното изкупуване на рециклирания материал. Събраните опаковки се предлагат първо на тях преди да се пуснат на свободния пазар. Във Финландия, в обхвата на депозитната система, която е доброволна, са включени много продукти, включително алкохолни напитки – РЕТ бутилки, алуминиеви кенове, рециклируеми стъклени бутилки, опаковки за многократна употреба и др. Като стимул за производителите е таксата от 0,5 евро на литър продукт, която те могат да спестят, ако се присъединят към лицензираната депозитна система. Всеки гражданин във Финландия връща около 400 опаковки годишно. Миналата година са събрани 97% от кенчетата, 90% от РЕТ бутилките и 98% от стъклените бутилки. Естония е първата държава в Източна Европа, която прилага депозитната система през 2005 г., включително за бутилки за многократна употреба. Тя е задължителна за всеки, който продава напитки. И там, както в Норвегия, депозитът не се облага с ДДС. Системата се финансира от непотърсените обратно депозити. Около 350 компании, които са производители и вносители на напитки в Естония, управляват депозитната система. В страната има над 1200 пункта за събиране на територията на търговските обекти /всички, които са над 200 кв.м./, като най-голяма е събираемостта чрез вендинг автомати. Малките търговски обекти събират опаковките ръчно. Събраният от депозитната система материал се продава обратно на производителите на напитки в затворен кръг.

В дискусионния панел на семинара участваха представители на работната група за въвеждане на депозитна система в България, включително дирекция „Управление на отпадъците и опазване на почвите“ в МОСВ, Асоциацията на производителите на безалкохолни напитки в България, Асоциацията на еколозите от общините в България, Националното сдружение на общините, Българската оползотворяваща и рециклираща асоциация и др. Асоциацията на производителите на безалкохолни напитки вече обяви визия за въвеждане на национална система у нас, която да ангажира всички граждани и търговски обекти, както и да гарантира приоритетен достъп на индустрията до събрания материал с цел постигане на пълен кръгов модел „от бутилка в бутилка“. Изпълнителният директор на асоциацията Жана Величкова коментира: „Като задължена индустрия, нашата роля в депозитната система трябва да бъде водеща. Ключови партньори са търговските обекти – големи и малки. Виждаме място в това партньорство и на сектора за разделно събиране и рециклиране в страната. Общините също са силен партньор – всички страдаме от неправилно разбиране и недостатъчна мотивация за включване на всеки гражданин. Попадането на бутилки в смесените отпадъци е в ущърб както на нас, така и на общините“. Тя допълни, че размерът на депозита трябва да бъде достатъчен, за да мотивира потребителите, но не и твърде висок, за да предотврати потенциални измами и да запази продукта достъпен. „Нужна е единна система, която да заработи едновременно в цялата страна. Фрагментирани решения, отделни пилотни проекти, които не са част от цялостно изградена система, не могат да функционират ефективно и да обезпечат постигането на националните цели“, каза още Жана Величкова. Макар да не са основни участници в депозитната система, общините имат важно място в нея, като тяхна ключова роля ще бъде популяризирането й сред гражданите. Ася Добруджалиева, председател на Асоциацията на еколозите от общините в България, отбеляза, че хората третират опаковката като отпадък. А това разбиране може да бъде променено с въвеждането на депозитна система, която ще мотивира цялото население да погледне на опаковките като ресурс. Тя подчерта още, че е важно събираният материал да остава чист. Само така могат да бъдат запазени високите му качества за контакт с храни и да бъде ефективно рециклиран в нови опаковки.


Made on
Tilda