Добри практики Digital Regions

Отворена платформа за приемане на дигитални иновации

Отворена платформа за приемане на дигитални иновации

Берн, Швейцария

Тази добра практика е услуга, насочена към компании, чиято цел е да подпомогне внедряването на технологии и да координира сътрудничеството между доставчиците на технологии и компании и компании. Това е инициатива за цифрови изследвания и е иновативна, защото позволява на крайните потребители да показват, тестват, персонализират и развиват нови цифрови технологии в междуорганизационна мрежа. Произведено е от Швейцария Innovation Park Biel / Bienne AG в Берн (CH).
Кантон Берн (представляван от Агенцията за икономическо развитие на Берн) публично финансира създаването на швейцарската интелигентна фабрика като отворена платформа за приемане на цифрови иновации, използвайки Новия инструмент за регионална политика на Швейцария (NRP).
Проектирането, тестването и въвеждането на дигитални иновации е сложно и изисква взаимно дисциплинарни компетенции и технологии.
 (1) Много дигитални решения са достъпни на пазара, но обикновено трябва да бъдат адаптирани към нуждите на кандидатстващите компании;
 (2) други дигитални решения са обещаващи като нова възможност за бизнес, но тяхната търговска експлоатация е рискована и изисква високо компетентни ресурси. Особено МСП се борят често с (1) адаптация или (2) дизайн на цифрови решения. Поради липсващи ресурси и компетенции, те не могат да използват изцяло потенциала на дигиталните решения за своите вътрешни нужди или да пропуснат възможността да проектират нови продукти или предложения за услуги.
Отворена платформа за внедряване на технологии координира сътрудничеството между доставчиците на технологии / услуги и крайните потребители, за да демонстрира, тества, персонализира и / или разработи нови цифрови технологии в интерорганизационна мрежа, насочена към нуждите на потребителите на технологията. Платформата помага на МСП да станат по-конкурентоспособни поради използването на цифрови технологии. Платформата се координира от неутрална инстанция (например изследователска организация с нестопанска цел), която действа като фасилитатор за сътрудничество, като предоставя:
• увереност сред партньорите
• увеличаване на видимостта и подкрепата за връзки с обществеността и
• предоставяне на специфична услуга за демонстрация, тестване и развитие на технологии в междуорганизационна мрежа.
Платформата поддържа:
• обмен на най-добри практики между доставчиците на технологии / услуги и крайните потребители на технологиите
• подкрепяйте процеса на идеи, използвайки семинар и показвайки съвременните технологии, налични на платформата
• поддръжка за проектиране, персонализиране и тестване на цифрови технологии при поетапен подход: от идеята до доказването на концепциите / дигиталния експеримент до прототипирането и индустриализацията.
• По време на този процес на развитие ролята на неутралната инстанция непрекъснато ще намалява, докато търговските, индустриалните партньори ще поемат все повече и повече отговорности, докато се достигне състоянието на търговската индустриализация.

Необходими ресурси за създаване и провеждане на практиката са:
• Лични средства:
o 1 координатор
o 2+ техници / инженери
• Инфраструктура:
o Шоурум и работилница (> 200 м2)
• Мрежа за съответните участници от индустрията

https://www.interregeurope.eu/policylearning/good-practices/item/3632/open-platform-for-the-adoption-of-digital-innovation/
Made on
Tilda