Блог

Борислав Сандов: Трябва да се стремим към въвеждане на всички принципи на кръговата икономика

Нова наредба ще въведе задължително разделно събиране на стари дрехи и обувки и ще забрани изхвърлянето им в общите контейнери, както и изгарянето им за отопление. По този начин ще се позволи депонирането на ползвани дрехи и обувки да стане не само в специализирани контейнери на улицата, но и на определени места за целта - в магазините, от които са закупени.

  • Столичната община увеличава броя на контейнерите за събиране на стари дрехи

"Тази наредба беше направена по мое време в Министерството на околната среда, но нейното изготвяне всъщност е започнало на по-ранен етап, включително с европейско финансиране за подготовката, за проучването на добри практики, но в наше време ние опитвахме да наваксаме големите забавяния в редица направления, включително в това и всъщност внесохме за обществено обсъждане тази наредба. Това обсъждане трябваше вече да е изтекло и да е прието от сегашния Министерски съвет, от сегашното служебно правителство". Това коментира в интервю за предаването "Преди всички" на програма "Хоризонт" Борислав Сандов, бивш министър на околната страна и водите:

  • Контейнери за стари дрехи

"От една страна започнахме тази наредба чисто практично. Трябва да се стремим към въвеждане на всички принципи на кръговата икономика и да престанем с произвеждането, с бързото потребление на стоки и продукти, както и изхвърлянето им на сметищата. От втора страна тази наредба помага да намалим екологичния елемент, защото всичко това струва ресурс и щета за околната среда, а оттам за човешкото здраве и за бъдещите поколения, но също така то създава и редица проблеми в сегашната система за управление на отпадъците, защото когато отиде в общите контейнери и оттам на едни сортировачни машини, роторни машини, които сортират отпадъците, влизането на този тип продукти често води до аварии в системата, защото се получава едно затлачване, дрехите се увиват около тези ротори и на практика блокират системата, което носи допълнителни разходи за потребителите. В крайна сметка управлението на отпадъците през всички системи, които общините управляват и които държавата управлява, също е разход за страната ни. От трета страна има изисквания на европейско ниво. Европейската директива за управление на отпадъци и Директивата за екодизайн изискват от страните членки на Европейския съюз до края на 2023 година да бъдат въведени такива системи за разделно събиране на този тип отпадъци, както и за останалите типове отпадъци".

Made on
Tilda