Добри практики Digital Regions

Център за бизнес и общи услуги Португалия

Центърът за бизнес и общи услуги на Fundão - Centro de Negócios e Serviços Partilhados (CNSP) на португалски език - беше разработен като част от отговора на преселението на младите хора от Fundáo поради липсата на перспективи за работа и високата безработица.
Проектът цели борба с демографския и икономическия спад чрез предоставяне на ИТ и инфраструктурни компетенции на предприятията и стартиращите фирми.
Проектът за CNSP започна през 2013 г. като част от иновационен план в по-широката му област. Под ръководството на община Fundáo, проектният консорциум включва правителствени организации, университети, училища, граждански сдружения, предприятия, финансови институции и други иновационни центрове.
Павилион на 15 години беше първият дом за центъра, който скоро се разшири и до други реновирани сгради. Този проект допринесе значително за намаляването на безработицата, привличайки квалифицирана работна сила в региона, създавайки търсене на нови жилища и жилища под наем. Сега Fundão също е дом на няколко иновационни проекта на ЕС. Центърът е привлякъл специализирани компании в региона, докато програмата за подкрепа развива местните ИТ умения за новата работа. Като цяло инициативата допринася 5 милиона евро годишно за местната икономика
 https://www.youtube.com/watch?v=frHvF8OZxlg

Made on
Tilda