Добри практики CECI

Първо трябва да питаме хората как виждат кръговата икономика

В белгийския град Мехелен е организирана своеобразна “лаборатория” за живеене - като в епруветка са събирани мненията на хора от различни социално-икономически и културни среди. Целта е да се съберат резултатите от запитване сред различни прослойки от населението на града. 
Допитването картографира желанията и притесненията на хората относно техните нужди за препитание: консумация на енергия и вода, храна, жилища, потребление на стоки, инструменти, видове транспорт и др. Основно изследвахме степента, в която жителите възприемат кръгово мислене, без да се самоопределят по този начин. 
Използвахме редица методологии, за да ангажираме много различни хора; от онлайн проучване, семинари за идеи, адаптирани към конкретни целеви групи (младежи, жени мигранти) и др. 
За да достигнем до по-голям кръг от хора, ние тръгнахме на домашни посещения. Заедно организирахме квартални бит пазар и “Световен ден на диско супа” - ден, посветен на вниманието към храната и продуктите, които се изхвърлят всеки ден. 
Втората фаза на проекта има за цел да засили малки мащабни кръгови инициативи, в отговор на най-често срещаните проблеми. Заедно със социалните организации, гражданите и предприемачите организирахме кръгов пазар (физически и на карта), предоставихме споделена система за електронни товари и стартирахме пилотно включване на използването на библиотека с инструменти. Общината също подкрепи гражданите в развитието на обща зеленчукова градина.

Необходими ресурси

От общия бюджет от 140 500 евро, 100 000 евро са финансирани от хъба за кръгова икономика Circular Flanders. 

Доказателство за успех

Хора от различни възрасти, културен и социално-икономически произход изразяват своя интерес към споделяне и кръгова икономика, въпреки че сами по себе си не се интересуват от устойчиво потребление. Докато те започват комунално градинарство и компостиране, кръговата концепция на пазара вече е поета от креативната, предприемаческа общност на града, а т. нар. “библиотека с инструменти” разработва план за справяне с бариерите за интегриране на икономиката за споделяне, картографирана в платформата Stroom.

Срещнати трудности

Организирането на истинска траектория на участието отнема много време. Необходима е най-малко една година, за да се съберат и анализират мненията на жителите, а реални практически резултати могат да се очакват едва след две години. Градът се нуждае от план за прилагане на кръговото  потребление в социалната или кварталната работа.

Потенциал за учене или трансфер

Изграждайки Stroom, общината се включи в проекта CECI за разработване на план за действие за участие на гражданите с кръгова икономика. Научихме, че по-голямата част от гражданите искат вместо вкарани в кръгово използване, уредите и нещата от бита им да могат да бъдат поправими, а кръговата консумация е модерна, ако продуктите са лесно достъпни, или допринасят по някакъв начин за социални цели. Правилното оформяне на кръговото потребление е от решаващо значение за него. Не всички се интересуват от борбата с изменението на климата, но често хората искат да използват продуктите като услуга, когато те са скъпи и се използват само за ограничено време, като например детски играчки или градински инструменти. Гражданите в Мехелен се колебаят да използват “библиотеки за дрехи” (място, където можеш да вземеш на заем дреха), защото облеклото се разглежда като нещо лично.
Много кръгови инициативи, както от частни организации, така и от граждани, все още не са известни сред широката общественост. Местните власти могат да играят решаваща роля - в комуникация и партньорства, както и като им предоставя възможност за внедряване в определен бизнес модел.

Made on
Tilda