Блог

Важни изисквания, ако ще произвеждате картофи за нишесте

Картофопроизводителите, които желаят да получават обвързано с производството подпомагане в новия програмен период, се налага да преструктурират стопанствата си към отглеждането на картофи за нишесте. Това, разбира се, е свързано с редица предизвикателства.

От Националната асоциация на картофопроизводителите (НАК) са уверили Министерство на земеделието (МЗм), че производители от сектора имат готовност и намерение да произвеждат картофи за нишесте. Потенциалните площи за това у нас според НАК са в диапазон 25 000 – 35 000 дка.

„Прогнозираните обаче в рамките на интервенцията площи за производство на картофи за нишесте са дори по-малко от тези”, отговарят на депутатски въпрос от агроминистерството и цитират данни. По схемата за обвързано подпомагане през Кампания 2021 общата заявена площ е била 11 735,9 ха, а за Кампания 2022 – 10 107,61 ха. Прогнозата за 2023 е площите да паднат на 4 494,5 ха, което включва и потенциалните площи за производството на картофи за нишесте.

„От интервенцията за обвързано с производството подпомагане на доходите за плодове и зеленчуци в планинските райони са премахнати изцяло прогнозираните площи с картофи, тоест картофи за нишесте са допустими единствено по интервенцията за обвързана подкрепа”, уточняват от МЗм.

Друго предизвикателство за фермерите, отглеждащи картофи за нишесте, е, че у нас няма предприятия за преработката на такива картофи и производителите се насочват към други пазари, предимно в Румъния. През новия програмен период страната ни е въвела и допълнителни мерки, с които да гарантира, че помощта е насочена към реални производители.

„За да бъдат избегнати евентуални злоупотреби, са предвидени условия за допустимост – земеделските стопани следва да предоставят договори за преработка на продукцията им, сключени с преработвателни предприятия, като не са изключени и от изискването да предоставят документи за реализация на продукцията им, с които да удостоверят, че предварителните договори са действително изпълнени”, подчертават от министерството.

Другата новост е, че от Кампания 2023 картофопроизводителите, кандидатстващи по интервенцията, трябва да бъдат регистрирани по реда на чл. 22 от Закона за защита на растенията. По този начин те стават обект на официален фитосанитарен контрол включително по отношение на семената, които използват.

„След първата година на прилагане, когато се разполага с повече информация за интереса към конкретната култура, както и по отношение на изпълнението на условията за допустимост, ще се нанесат необходимите промени в прогнозните площи за следващите кампании и съответно в бюджета по интервенцията”, казват в заключение от агроминистерството.

Информационната кампания "ОСП работи за нас: Много повече от политика!" се осъществява от Агригейт Медия и е съфинансирана от ЕС.
Made on
Tilda