Блог

5 ползи от регенеративното земеделие

Последните години са доказателство, че регенеративното земеделие се развива като доказано решение за настоящи проблеми и отговор за бъдещето на сектора. То има своите ясни ползи, но въпреки това не се разпространява достатъчно бързо. Това донякъде е разочароващо. Същевременно е и окуражаващо, тъй като решението е налице, само трябва да се приложи, пише WeForum.

Целта на регенеративното земеделие е да подобри екосистемата на фермата чрез базирани на природата решения. През ноември 2022 г. бе публикуван докладът Scaling regenerative farming: An action plan („Мащабиране на регенеративно земеделие: план за действие“). В него се подчертават две неща:

  • Регенеративно земеделие върху 40% от обработваемата земя в света ще спести около 600 милиона тона емисии. Това е около 2% от общия брой, еквивалентен на отпечатъка на Германия.
  • За да се ограничи изменението на климата до 1,5 градуса, то трябва да бъде мащабирано по-бързо и да се премине от покриване на около 15% от глобалните обработваеми площи днес до 40% до 2030 г.

Ползите от регенеративното земеделие

Климат

Регенеративното земеделие помага за намаляване на емисиите, например чрез улавяне на въглерод и подобрена устойчивост на културите при климатични шокове.

Почвено здраве

То подобрява плодородието на почвата чрез увеличено производство на биомаса, като по този начин предотвратява деградацията на почвата.


Ефективно използване на ресурсите

По-високата ефективност на използване на хранителните вещества увеличава добива на културите и оптимизира ефективността на използването на земята, докато подобрената ефективност на използването на водата намалява напрежението върху запасите от прясна вода.

Биоразнообразие

По-разнообразното редуване и намаленото използване на пестициди поддържа биоразнообразието във фермите, докато в някои случаи по-високите добиви означават, че повече естествени местообитания могат да бъдат защитени, вместо да бъдат изчистени за селско стопанство.

Просперитет

Регенеративното земеделие е способно да подобри дългосрочния поминък на фермерите. То може да се използва за намаляване на разходите и повишаване на добивите и качеството на реколтата. Има потенциал да осигури по-голяма устойчивост на пазара. Отваря и нови зелени потоци от приходи за фермерите, като например възнаграждаването им за улавяне и съхранение на въглерод в почвата.
Made on
Tilda