Новини

Какво е Хокеър?

image
Европейската популация остарява, което означава, че броят на хората над 65 години се увеличава. Застаряването на населението като тенденция ни изправя пред многобройни социални промени и предизвикателства, за които трябва да се намерят адекватни решения. В същото време тази тенденция също така означава възможност за растеж и работни места, тъй като има голям потенциал бизнесът да предлага иновативни решение за домашни грижи.
image
image

8 партньори от Кипър, Словения, България, Румъния, Литва, Унгария, Португалия и Чехия стартираха проекта "HoCare Иновативни решения за домашни грижи чрез укрепване на сътрудничеството в регионалните иновационни вериги". Проектът ще продължи 4 години (април 2016 г. - март 2020 г.) и беше одобрен в рамките на програмата Интеррег Европа 2014-2020, финансирана от Европейския фонд за регионално развитие и съфинансирана от българския републикански бюджет. Повече информация ще намерите на http://www.interregeurope.eu/hocare/
Made on
Tilda