Блог

Министерство на културата периодично дава милиони за дигитализация на музеите, но без да поставя изисквания

Приключва “Годишна научна конференция 2022“ на Центъра за върхови постижения "Наследство БГ". В периода 18 април – 20 април 2022 г. в ректората на СУ „Св. Климент Охридски“ (Конферентна зала) се провежда втората годишна научна конференция, посветена на международния ден за опазване на културното наследство.

Центърът за върхови постижения „Наследство БГ“, финансиран по Оперативна програма „Образование и наука за интелигентен растеж“ (ОП НОИР), обединява възможностите на четири университета, шест института на Българската академия на науките, Националната библиотека, Регионален исторически музей в София, редица неправителствени организации и бизнес инициативи.

Резултатите от конференцията споделя в “Нашият ден“ проф. Емануел Мутафов:
“В тази конференция поне през предишните два дни участваха един бивш министър на младежта и спорта и двама бивши зам.-министри на културата. Откроиха се много сериозни проблеми, съжалявам, че нямаше представители на Министерството на културата, които малко да се заслушат в това, което се говори.

Установи се например, че липсва информация за паметниците на културата с местно значение в общините. Ако някой се интересува от това какво да посети в определен регион в България, той не може да се обади в общината и да получи такава информация. Най-добре е да се обади в Регионалния исторически музей, ако има такъв, където да му дадат подробна информация, но тя със сигурност няма да е пълна.

По тази причина откроихме необходимостта от съставяне на регистър на недвижимото културно наследство с местно значение.

Бяха представени знакови модели за икономически анализ на обектите на културното наследство, за тяхната социализация, реклама и включването им в образователната програма. Защото не рядко това, което е известно на световно ниво, не е най-важното за местното население.

Другият сериозен проблем е, че за пореден път беше откроено, че в България все още няма специалност музеология. Има няколко предмета, които се водят в различни висши учебни заведения и това е.

Беше откроен и проблемът за стандартизацията на опазването на културното наследство и съгласуването му с европейските практики.

Министерство на културата (МК) периодично дава милиони за дигитализация на музеите, но без да поставя стандарти и изисквания. Дигитализират се артефакти и документи, но никой няма визия за това къде отива цялата тази информация и как може да бъде използвана и полезна. В това отношение центърът за върхови постижения може да предложи интеграционен портал, където тя да се съхранява.“
Made on
Tilda