Добри практики Carpe Digem

Малко опит от по-отдалечените региони в Европа

Тази добра практика имаше за цел да стимулира научноизследователската дейност в един от най-отдалечените региони на Европа чрез установяване на партньорства с водещи световни университети.
Институтът за интерактивни технологии Мадейра (M-ITI) се намира в един от най-отдалечените региони в Европа и работи в интердисциплинарната област на взаимодействието човек-компютър, компютърните науки, дизайна и социалните науки.
Основополагащият принцип на M-ITI е съсредоточен върху мултидисциплинарни екипи от различни среди, за да се създаде уникална регионална екосистема, която може да привлече вниманието на потенциални международни партньори и да подобри резултатите на екипите на M-ITI, инфраструктурата и научноизследователската и развойна дейност
Изследователските и развойни дейности в най-отдалечен регион на Европа с ограничени човешки ресурси и ресурси могат да бъдат доста предизвикателни. M-ITI EXCELL - специфичен регионален проект, финансиран в рамките на H2020, имаше за цел да привлече външни таланти (професори и изследователи) с цел разширяване критичната маса на институцията. 
Финансирането беше използвано за разработването на специфични лаборатории и инфраструктури във връзка с насърчаването и установяването на тесни връзки с признати в световен мащаб университети, като Университета Карнеги-Мелън и Тексаския университет. Създадоха се магистратури с двойна степен с осигурени канали за обмен на студенти, изследователи и учени. В това сътрудничество бяха разработени нови ИКТ решения за няколко области,  най-вече за туризма.
Необходими ресурси
Този проект изискваше значителни инвестиции поради необходимостта по отношение на инфраструктурата и оборудването, както и в предлагането на привлекателни заплати за входящите чуждестранни човешки ресурси.
Доказателство за успех
- Създаване на международни партньорства за изследвания с Лондонския колеж например и тесните връзки, установени с университета Карнеги-Мелън и с Тексаския университет
- Определяне на нови потоци и процеси в лабораториите на M-ITI, използвайки генерирането на изследователски идеи;
- публикувани над 18 нови международни статии;
- Разработване на нови инструменти и изследователски прототипи за туристическия сектор.
Потенциал за обучение или трансфер
Не е много лесно да прехвърлите тази добра практика. Проектът M-ITI EXCELL може да работи като учебен пример за това как отдалечените региони могат да подобрят връзките с подобни институции в останалите части на континента.
Made on
Tilda