Новини

Вижте как премина събитието ни "От замърсен град до зелена столица на Европа"

"От замърсен град до зелена столица на Европа"

Европейската зелена сделка - как да се включим и ние


Дискусия за Зелената сделка на Европа събра варненци и участници в проекта CECI


Екипът на сдружение “Бизнес агенция” организира хибридна информационна среща и дискусия по темата за зелената сделка и кръговата икономика, на която взеха участие варненци, заинтересовани от дебата - лично в Арт салона на Радио Варна, както и онлайн в платформата ZOOM.
Срещата е в рамките на проекта CECI Interreg Europe - Участие на гражданите в прилагането на кръговата икономика, който има за цел да подобри и развие регионалните политики чрез насърчаване на участието на гражданите в кръговата икономика. 

Промените в моделите на потребление имат съществено значение за удължаване на жизнените цикли на продукта чрез неговата повторна употреба, ремонт, преработка или подновяване, както и за икономията на енергия. В същото време, икономиката на споделяне намалява необходимостта от нови продукти и намалява генерирането на отпадъци. В проекта се споделят добри практики за участие на гражданите, свързани най-вече със споделяне на услуги като, напр. споделени библиотеки с инструменти, играчки и ремонтни услуги.

Председателят на сдружението Силвия Щумпф запозна участниците с принципите на Европейският зелен пакт - документ за зеленото бъдеще.
Основната цел е до 2050 г.  да няма нетни емисии на парникови газове, както и Европа да стане първият неутрален континент по отношение на климата. За да се постигне това, те се ангажираха да намалят емисиите с поне 55% до 2030 г. в сравнение с равнищата през 1990 г. 

Стремежът на пакта е икономическият растеж да не зависи от използването на природни замърсители, човешкото присъствие да не влияе на климата и природата. Изменението на климата е най-голямото предизвикателство на нашето време. В същото време то е възможност за създаване на нов икономически модел.

Прилагането на Зеления пакт ще създаде нови възможности за иновации, инвестиции и работни места и ще доведе до: намаляване на емисиите, създаване на работни места и растеж, преодоляване на енергийната бедност, намаляване на външната енергийна зависимост, подобряване на нашето здраве и благосъстояние

Какво е кръгова/циркулярна икономика? 

Кръговата икономика е модел на производство и потребление, ограничаващ до минимум отпадъците. Той носи ползи за околната среда, икономиката и всички нас.

Европейският съюз произвежда над 2,5 млрд. тона отпадъци годишно. В момента той обновява законодателството си, за да насърчи преминаването към един по-устойчив модел, известен като кръгова икономика.

Европейската комисия представи през март 2020 г. нов план за насърчаване на кръговата икономика, който включва предложения за устойчиво проектиране на продукти, намаляване на отпадъците и разширяване на правата на потребителите, включително с право на поправка на стоките.

Специално внимание се обръща на сектори, които използват много ресурси, като електрониката и комуникациите, производството на пластмаса и текстил и строителството. Планът за кръговата икономика е в съответствие с промишлената стратегия на ЕС и е в рамката на инициативите по Европейския зелен пакт.

Какъв е планът - целим се към повишаване на ефективното използване на ресурсите чрез преминаване към чиста, кръгова икономика; искаме да възстановим биологичното разнообразие и да намалим замърсяването.

Как да постигнем целите - чрез инвестиране в екологосъобразни технологии; подкрепа на иновациите в промишлеността; въвеждане на по-чисти, по-евтини и по-здравословни форми на частен и обществен транспорт, декарбонизация на енергийния сектор; гарантиране на по-добра енергийна ефективност на сградите; работа с международни партньори за подобряване на екологичните стандарти в световен мащаб.
Какво е постигнато досега. 11 декември 2019 г. е датата, на която е представен Европейският зелен пакт; на 14 януари 2020 г. е представен Плана за инвестиции към Европейския зелен пакт и Механизма за справедлив преход; европейската промишлена стратегия - план за подготвяне за бъдещето икономика е приет на 10 март 2020 г. 

По време на срещата беше представен и добър пример от финландския град Лахти - "Зелена столица на Европа 2021", който успява да се преобрази напълно от замърсен град в град за пример с участието на бизнеса и гражданите, воден от амбициозна местна власт. Представена беше пътната карта на региона за кръговата икономика и нейните 5 направления, а именно: 

  1. Затворени вериги на материалите;
  2. Био кръгова икономика;
  3. Енергия
  4. Нови модели на потребление 
  5. Иновативни решения

Всяко едно направление беше презентирано заедно с добра практика от Финландия.


Ако сте пропуснали да участвате в събитието, може да гледате презентацията тук, както и предаването на живо от нашата фейсбук страница.

Събития
Made on
Tilda