Блог

Въвеждане на иновативен модел за намаляване на количеството пластмасови отпадъци в морската среда

Кратка информация за проекта

Добри практики от Норвегия, представени в малкото българско градче Белослав за въвеждане на пилотен модел за намаляване на количеството пластмасови битови отпадъци в морската среда.

Цел

Въвеждане на пилотен модел за решаване на проблемите, свързани с натрупването на пластмасови отпадъци в морската среда.

Подробна информация

За решаване на проблемите, свързани с натрупването на пластмасови отпадъци в морската среда, Община Белослав, в партньорство с Ecoinvest Assets Inc., Green Industry, Innovation and Technology Transfer Foundation и норвежката консултантска компания International Development Norway AS, които ще съдействат в прилагането на добри практики от Норвегия и въвеждането на пилотен модел за намаляване на количеството пластмасови битови отпадъци в морската среда.

Целевите групи на проекта са местната общественост и бизнес, местните и регионални власти, медиите и неправителствените организации, работещи в областта на опазването на околната среда.
Моделът е базиран на добрия опит на Норвегия и представлява комбинация от хора, машини, платформа и знания за създаване на алтернативна система за рециклиране и оползотворяване на пластмасови отпадъци, базирана на малки инициативи на местно ниво, които се умножават в световен мащаб в Система от скъпоценна пластмаса.

Основните дейности са:
- Разработване на иновативна локална система за рециклиране на пластмаса в община Белослав като част от глобалната система „Скъпоценна пластмаса“
- Провеждане на 4 информационни кампании за повишаване на осведомеността относно превенцията на замърсяването на морето с пластмасови отпадъци.
- Образователна кампания „Академия за кръгова икономика”, в рамките на която ще се провеждат различни обучения.

Необходими ресурси

143 629 евро, от които максималният размер на безвъзмездната финансова помощ е 134 708,87 евро.

Доказателство за успех

- Разработване и внедряване на алтернативна локална система за оползотворяване на пластмасови отпадъци в община Белослав в рамките на мрежата Precious Plastic;
- Повишаване на информираността сред местната общност за замърсяването на морските води с пластмасови отпадъци чрез 4 кампании в рамките на проекта;
- Провеждане на образователна кампания „Академия по кръгова икономика”, в която ще се прилагат различни учебни преживявания, насочени към различни целеви групи.

Дата на започване и край: Март 2021- продължава

Възникнали трудности

Като община, разположена в близост до морския бряг, община Белослав изпитва негативния ефект от замърсяването с пластмаса, особено в морската среда. Увеличаването на рентабилността на рециклирането и намаляването на пластмасовите отпадъци за еднократна употреба е сериозен проблем, който се нуждае от решителни мерки.

Потенциал за обучение или трансфер

Този проект се основава на добра практика от Норвегия: модел на алтернативна система за рециклиране на пластмаса, която се прилага от жители на местната общност, които се свързват в глобална система. Моделът е глобален, работи локално и има план за справяне с проблема със замърсяването на морската вода с пластмасови отпадъци. Моделът е въведен успешно 2 града в Норвегия - Фредрикстад и Хьоваг.

Голяма част от пластмасовите отпадъци в норвежките води и плажове се транспортират от други страни чрез океански течения. Така е в България и други крайбрежни страни. Чрез опита на норвежките експерти, община Белослав ще улесни споделянето на знания и сътрудничеството по проекти, като се фокусира върху кръговата икономика, предприемачеството, намаляването на морските отпадъци и иновациите.


Made on
Tilda