Добри практики DEVISE

Хъб за съвместна продукция Hangar K - използване на местните екосистеми

Hangar K създава синергии между стартиращи фирми, корпорации и образователни институции, с акцент върху дигиталните технологии. 

Цел 

Hangar K иска да използва местната екосистема, за да помогне на компаниите да се развиват експоненциално, използвайки иновациите и дигиталните технологии като двигател. Hangar K и неговите партньори стимулират студенти, стартиращи фирми, мащабни компании и корпорации да си сътрудничат и да създават продукти заедно, като по този начин превръщат местния потенциал в нова стойност в международен мащаб и превръщат изтичането на мозъци в притоци на мозъци. 

Услуги 

Hangar K помества както мащабни, така и корпоративни планове под един покрив. Hangar K осигурява настаняване и услуги, обучителни програми, вдъхновяващи ключови бележки, сесии за с възможности за съвместно дейности, мрежови събития, семинари за съвместни продукции и различни бизнес модели за стратегическо сътрудничество между дигитални стартиращи фирми и корпорации. По този начин, дейностите варират от събития от един до много, предлагащи вдъхновение и информация, до интензивно обучение на конкретни проекти за съвместно сътрудничество. Има редица фиксирани формули, които се прилагат, но голяма част от дейностите са съобразени с  индивидуалните нужди на компаниите. Hangar K открива, улеснява и свързва, докато неговата мрежа от структурни и свързани партньори осигурява специфичен опит и коучинг. 

Управление и бизнес модел 

Hangar K се управлява от организация с нестопанска цел с девет учредителни / структурни партньори както от публичния, така и от частния сектор: местния съвет (град Кортрейк), корпорации (Barco, Unilin и De Cronos Groep), университетите в Гент и Льовен, западнофламандските университети за приложни науки Howest и VIVES и Startit @ KBC. 

Тези учредителни партньори са членове на Съвета на директорите и ежегодно внасят или в пари, или в натура (HR, доставки, експертиза и т.н.). Има и редица асоциирани / подкрепящи партньори, които са членове на Общото събрание. 

Освен това Hangar K има общност от „приятели Hangar K“ и си сътрудничи с образователния сектор, предприемачески организации, изследователски центрове, инвеститори и международни партньори по повод на мрежови събития, проект и т.н. 

Освен участието на партньорите, приходите основно идват от отдаване под наем на офис пространство, гъвкави седалки, заседателни зали и др. Има различни формули и цени, в зависимост от вида на използване, броя на хората, вида на фирмата (напр. стартиране / корпоративен) и т.н. 

Нужни Ресурси 

Град Кортрейк предостая (напълно обновената) сграда и оборудване. Освен сградата, годишните разходи включват поддръжка, експлоатационни разходи, персонал (минимум 2 FTE, с резервна поддръжка от поддържащите партньори), маркетинг и брандиране. 

Начална и крайна дата 

Начало: Април 2018 

Доказателства за успех (постигнати крайни резултати) 

Hangar K стартира едва през април 2018 г., но вече, след само по-малко от година (декември 2018 г.), има 35 компании. Те са комбинация от студентски проекти, стартиращи фирми, мащабни фирми и корпорации от различни сектори: здравеопазване, сериозни игри, комуникационни технологии, текстилна промишленост и нови материали, строителство, разработване на продукти и др. 

Hangar K разработи няколко модела на партньорство (виж по-горе), които се оказаха успешни, по-конкретно в създаването взаимодействия между млади дигитални компании и по-традиционни корпорации. 

Общността Hangar K се разраства значително за кратък период от време и от септември 2018 г. Hangar K и партньорите организират 3 до 5 събития на месец, като се започне от информационни сесии и семинари до събития с по-голям мащаб. 

Една от историите за успех е Aptus, която една от първите компании, които се включиха в Hangar K. Те са специализирани в Интернет на нещата. Те започнаха с 10 души, когато се преместиха. Екипът им междувременно се е удвоил по размер, така че те са в търсене на ново собствено местоположение. Те свидетелстват, че Хангар К е бил от особена подкрепа, като им помага да се развиват, не само от привлекателното пространство, разположено в центъра на града, но и от комбинацията от присъстващи компании. Той улеснява работата в мрежа и контакта с големи корпорации, които иначе са по-малко достъпни за малките компании. По този начин Aptus разработва нов продукт заедно с Unilin, една от корпорациите в Hangar K. Освен това, фактът, че Hangar K е буквално само на 5 минути пеша от висшите училища и отваря вратите си за студентите, го направи много по-лесно за Aptus да намери стажанти и да наеме млади хора. 

Срещнати трудности 

В момента Hangar K разработва набор от данни, за да следи и визуализира ефективното икономическо въздействие от техните дейности и въздействието между дигитални стартиращи фирми и корпорации. Съставянето на подходящ и сравнително лесен за наблюдение набор от данни, който да надминава традиционния набор от данни, ще се окаже предизвикателство. 

Поддържането на постоянен поток от приходи също може да се окаже предизвикателство. Hangar K направи добър старт, благодарение на подкрепата на Общинския съвет и други партньори. Оперативната субсидия обаче намалява годишно. Пробивът се очаква след 2-3 години и оттам нататък Hangar K трябва да може да спечели достатъчно приходи от отдаване под наем на офис площи и т.н. и от вноски на (главно частни) партньори. 

Допълнителна информация 

Hangar K представя интересна практика за стимулиране на съвместното производство между дигитални стартиращи фирми и корпорации, в която и двата типа компании се учат еднакво един от друг. Той надхвърля обичайните дейности на инкубатор или акселератор и има за цел да комбинира цял набор от услуги (включително настаняване) по органичен начин, съобразен с нуждите на участващите компании. Hangar K също може да разчита на тройно спирално партньорство, за да подкрепи своите операции. 

Made on
Tilda