Добри практики DEVISE

Innovation Labs

Предприемачеството е склонно към провал, когато се извършва в изолация. Програмата за Innovation Labs позволява на студентите и младите предприемачи да практикуват технологично предприемачество, без да се изправят пред разходите на реалния свят. Тази програма стартира през 2016 г. в Тимишоара. 

Как практиката постига целите си и как се прилага?  

Програмата предлага сесии за обратна връзка в първата фаза, което улеснява създаването на интердисциплинарни екипи. След това преакселераторската програмата започва с хакатон, където се избират допуснатите отбори. След това в продължение на 3 месеца екипите работят по прототип, бизнес модел, представяне, дългосрочни и краткосрочни цели, ръководени от опитни предприемачи, под формата на ментори. 

Кои са основните заинтересовани страни и бенефициенти на практиката? Студенти и млади технологични предприемачи, подходящи един от 3 препоръчителни профили: предприемач, инженер, дизайнер. 

Innovation Lab е организация с нестопанска цел, регистрирана в Букурещ, която има за цел да стартира програмата "Иновационна лаборатория" в Румъния, понастоящем в 6 града. Програмите се провеждат във всеки град от различни организации, които доброволно ръководят програмата, инвестират в нея и търсят други доброволци, както и спонсори. В Тимишоара програмата InnovationLab се ръководи от главен изпълнителен директор на ROSENC Cluster (също нпо в частния си характер) и от още 4 доброволци. Програмата в Тимишоара струва около 40 000 евро, от които около 20.000 се присъжда чрез Непо неправителствениорганизации в Букурещ (чрез стипендии, спечелени) и останалите инвестиции, получени от местни частни инвеститори. Въпреки това програмата е добра практика за партньорство на местно ниво, за да се повиши осведомеността и да се подпомогне развитието на предприемаческата екосистема, с акцент върху технологиите. 

 

 Постигнатите резултати : 30 нови технологични решения, утвърдени от програмата на национално ниво и разработени в нови предприятия.Results in the past years in Timisoara, West  

Район:  

 • 2016: 8 екипа, 3 регистрирани и на пазара с нарастващ оборот 
 •  2017: 9 отбора, 3 на пазара, 1 стартира международни проекти 
 •  2018: 13 екипа, 6 в процес на разработка, 4 на пазара  
 • 2019: 17 отбора 

 

Секторите включват:  

 • Селско стопанство  
 •  киберсигурност  
 • Енергетика  
 • FinTech  
 • здравеопазване и начин на живот 
 • технологии за мобилни потребители  
 • Интелигентни градове за мобилност  
 • S martMobility 

Основните спонсори на иновационни лаборатории се интересуват от пазарния и технологичния потенциал на участващите отбори. През годините са налице много случаи, в които възпитаници на програмата стават партньори (или бизнес единица) на спонсор (обикновено корпорации или бизнес посредници), като по този начин се достига резултата директно от „идеята към пазара” за по-малко от година. В някои случаи, по време на програмата, отборите се наставляват именно от тези, които по-късно стават техните първи клиенти. 

Made on
Tilda