Блог

Нови правила на ЕС за екологосъобразни батерии

Батериите се превръщат в стратегически продукт за икономиката. Европейският парламент работи по правила, които засягат екологични, етични и социални аспекти.


До 2030 г. по европейските пътища се очакват поне 30 милиона електрически автомобили с нулеви емисии на парникови газове. За да може промяната на пазара да има положителен ефект върху климата, е важно да се намери решение за един голям проблем: батериите в новите автомобили.

Европейският парламент работи по актуализиране на директивата за батериите, за да направи така, че те да бъдат използвани за други цели, повторно влагани в производството или рециклирани в края на полезния им живот.

Доклад, одобрен от комисията по околна среда на 10 февруари, настоява правилата да обхванат целия жизнен цикъл на батериите - от тяхното проектиране, преминавайки през тяхното използване, до рециклирането им в нови продукти. Законодателното предложение е свързано с плана за действия за кръгова икономика и промишлената стратегия на ЕС.

Какви видове батерии има

Депутатите призоваха за въвеждането на нова категория батерии за „леки превозни средства“ като електрически колела и скутери, тъй като тези батерии се използват все повече и се развиват технически.

Новата категория би допълнила класификацията, която в момента включва преносими, промишлени батерии и автомобилни акумулатори.

Батериите: стратегически продукт за ЕС

Очаква се световното търсене на батерии да се увеличи 14 пъти до 2030 г., като делът на ЕС би могъл да бъде 17% от пазара. Интересът към батериите е воден от ръста на цифровата икономика, от нуждата от автомобили с ниски емисии и от проблема със съхраняването на енергията от възобновяеми източници, която не е налична през цялото време.

Намаляване на екологичния отпечатък на батериите

Батериите ще трябва да имат етикет, който показва техния екологичен отпечатък, за да е ясно какво отражение имат те върху природната среда. Докладът на Парламента посочва, че екологичният отпечатък трябва да бъде изчислен въз основа на целия жизнен цикъл на батериите.

Депутатите искат за новите батерии да бъдат въведени минимални изисквания за съдържание на рециклирани метали – кобалт, олово, литий и никел.

Увеличаване на рециклирането на батерии

През 2019 г. малко над половината от преносимите батерии в ЕС са били събрани за рециклиране. Процесите за рециклиране на батерии се различават за всеки вид, тъй като продуктите съдържат различни метали и други съставки.

Докладът на Парламента, чийто автор е Симона Бонафе (С&Д, Италия) призовава за по-високи цели за събиране от тези, които предлага Комисията. Депутатите искат 70% от преносимите батерии да бъдат събирани до 2025 г., а до 2030 г. - 80%; Комисията предлага изискването за 2025 г. да бъде 65%, а за 2030 г. - 70%. Според Парламента целите за рециклиране на батериите за леки превозни средства следва да бъдат още по-високи - 75% към 2025 г. и 85% към 2030 г.

Освен това всички използвани автомобилни акумулатори, промишлени батерии и батерии за електрически автомобили следва да се предават за рециклиране.

Снабдяване със суровини

Производството на батерии зависи от вноса на ключови суровини – например, кобалт, литий, никел и манган. Добивът на тези суровини нанася поражения на околната среда и може да бъде свързан с експлоатацията на работници.

За да се сложи край на нарушенията на човешките права, Парламентът подкрепя въвеждане на задължение за производителите на батерии да проверяват от кого се снабдяват със суровини.

Следващи стъпки

Парламентът ще гласува по актуализираните правила на пленарната сесия в началото на март, след което депутатите ще започнат преговори с правителствата на страните от ЕС.Made on
Tilda