Блог

Още добри практики за фермерите, прилагащи въглеродно земеделие

Покривни култури

Култури като ръж, овес и зимна пшеница се засаждат, за да защитят временно земята от вятърна и водна ерозия. Покривните култури гарантират благоприятни почвени условия. Те осигуряват значителни количества органична материя, която в дългосрочен план е съществено важна за структурата и плодородието на почвата. Реакцията на голяма част от селскостопанските култури при едновременно засяване с покривни култури, е разгръщане на потенциала им към по-високи добиви. В допълнение, покривните култури имат ключова роля за предпазване от нематоди и задържане на минералите в почвата.

И още, ето с какво допринасят покривните култури:
- Поддържат земята покрита, за да я предпазят от ерозия на почвата;
- Подобряват здравето на почвата чрез добавяне на органична материя и биологична активност;
- Улавят хранителни вещества;
- Има възможност да се конкуренцията с плевелите;
- Осигуряват паша. 

Сеитбооборот

Вероятно няма фермер, който да не знае какво представлява сеитбооборота. Това е редуването на различни култури в един и същ участък, година след година в планирана, повтаряща се последователност.

Някои основни причини, заради които е добре да се прилага сеитбооборот:
- Почвата е далеч по-слабо нападана от плевели;
- В почвата се съдържат по-малко патогенни микроорганизми и вредители;
- При правилно сеитбообращение се запазва оптималната структура на горния почвен слой, в който растат градинските култури;
- При правилен сеитбооборот земята не се изтощава, а точно обратното - насища се с необходимите хранителни елементи.

Сеитбооборотът може също така да включва ротация на зърно или на тревна ливада от бобови растения и/или култури, засадени за покритие или подобряване на хранителните вещества.

Още ползи от сеитбооборота:
- При наклонени земи сеитбооборотите могат да помогнат за намаляване на ерозията на почвата. Ротациите с люцерна и други бобови растения намаляват нуждите от торове, тъй като тези растения заместват част от азота, отстранен от царевицата и други зърнени култури. Разходите за пестициди могат да бъдат намалени чрез естествено прекъсване на цикъла на плевели, насекоми и болести.

Ротациите помагат за подобряване на здравето на почвата чрез добавяне на разнообразна биологична активност. Не на последно място тревата и бобовите растения в ротация защитават качеството на водата, като предотвратяват навлизането на излишни хранителни вещества или химикали във водните запаси.

Биореактори

Биореакторите помагат за подобряване на качеството на водата чрез намаляване на съдържанието на нитрат-азот в подземния селскостопански дренажен поток.

Конвенционалното пречистване на отпадъчни води използва биореактори за извършване на основните процеси на пречистване. В някои от тези системи се осигурява химически инертна среда с много голяма повърхност като субстрат за растежа на биологичен филм. Разделянето на излишния биологичен филм се извършва в утаители. В други системи аераторите доставят кислород към отпадъчните води, за да създадат активна утайка, в която биологичният компонент се смесва свободно в течността на "флокули".

При тези процеси биохимичното търсене на кислород на течността се намалява достатъчно, за да направи замърсената вода годна за повторна употреба. Биотвърдите вещества могат да бъдат събрани за по-нататъшна обработка или изсушени и използвани като тор. 

Пестене на енергия във фермите

Един от начините да прилагате добри практики, които да са в синхрон с въглеродното земеделие, е да намерите начини за пестене на енергия във фермите. Практиките могат да включват подобряване на осветителните системи, ветрозащитни щори, намаляване на обработката на почвата или подобрения в доилните системи.

Спестяването на енергия позволява на земеделските производители да спестяват пари чрез намален разход на гориво и енергия, както и намалени оперативни разходи.

Замяната на луминесцентни лампи с LED във селскостопанските сгради може да намали консумацията на енергия с 50%. Плюс това те издържат много по-дълго.

Ветрозащитните щори блокират ветровете, които навлизат във фермите и обора, което пък намалява консумацията на енергия през по-студените месеци. Друга идея е използването на енергийно ефективни помпи, които доставят вода на животните или се ползват за напояване. Това също може да спести много разходи на фермерите.
Made on
Tilda