Новини

Проект BG051PO001-5.1.01-0034-C0001 с успешни квалификационни обучения

В периода между 12.07.2010 до 28.02.2011 г. бяха проведени успешно две квалификационни обучения по Сътрудник социални дейности и Сътрудник в малък и среден бизнес по проект BG051PO001-5.1.01-0034-C0001 “Мисия за промяна – Социалното предприятие като шанс за пълноценен живот и социално включване”. 18 души на възраст от 19 до 64 години с двигателни увреждания, 4-ма със слухови увреждания и 19 родители на деца с увреждания получиха Свидетелства за професионална квалификация по професия Сътрудник в малък и среден бизнес» или Удостоверения за професионална квалификация за част от професията Сътрудник социални дейности. Предстои дипломирането на 20 души, обучаващи се по професия "Карамика".

ЦСРИ към Сдружение Бизнес Агенция кани всички работодатели, които проявяват интерес да назначат новообучените специалисти, да заявят потребностите си на адрес: borsa.one-stop-shop.bg/
image

Проектът се реализира от Сдружение „Бизнес Агенция” и партньори: ЦПО към Екселиа ЕООД и Сдружение „Агенция за социално развитие - ВИЖЪН” и е на стойност 338077.92 лева, от които 287 366.23 лева са финансирани от Европейския Социален фонд, а 50 711.69 лева са национално съфинансиране.

Лице за контакти: Калина Кънчева – Координатор проект: тел. 052 335 885, е-mail: vba@vba.bg.
Made on
Tilda