Новини

Как изглежда дигиталното бъдеще на Европа?

През следващите пет години Европейската комисия ще се съсредоточи върху три ключови цели, за да гарантира, че цифровите решения помагат на Европа да продължи по своя път към цифровата трансформация, която работи в полза на хората чрез зачитане на нашите ценности. Това цели да постави Европа да лидерства в тези процеси.
• Технология, която работи за хората: разработване, внедряване и усвояване на технологии, които реално променят ежедневието на хората. Силна и конкурентна икономика, която овладява и оформя технологиите по начин, който зачита европейските ценности.
• Честна и конкурентна икономика: безупречно работещ единен пазар, където компании от всякакъв мащаб и във всеки сектор могат да се конкурират при равни условия и могат да развиват, предлагат на пазара и използват цифрови технологии, продукти и услуги в мащаб, който повишава тяхната производителност и глобална конкурентоспособност и потребителите могат да бъдат уверени, че техните права се спазват.
• Отворено, демократично и устойчиво общество: надеждна среда, в която гражданите са овластени в начина си на действие и взаимодействие, както и на данните, които предоставят както онлайн, така и офлайн. Европейски подход за дигитална трансформация,
който утвърждава нашите демократични ценности, зачита основните ни права и допринася за устойчива, неутрална за климата и икономична на ресурси икономика.
За да може Европа наистина да повлияе на начина, по който цифровите решения се разработват и използват в световен мащаб, тя трябва да бъде силна, независима и целенасочен дигитален играч сам по себе си. За да се постигне това, е необходима ясна рамка, която насърчава надеждни, дигитално осъществени взаимодействия в обществото, както за хората, така и за бизнеса. Без този фокус върху надеждността жизненоважният процес на дигитална трансформация не може да успее.

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/content/european-digital-strategy?fbclid=IwAR1NL3r8coMOzDCCG4Dxy4ZbVleIrv3d1Ro1WLNqMW1cjW2_9lTfWEw9Ahs

Made on
Tilda