Добри практики DEVISE

Industry 4.0 Technology Audits

Одитите по технологии са важни аспекти, чрез които се определя глобалния подход на усилията, възможностите, предимствата и слабите страни. Това е нужно, за да може да започне участието на предприятия, особено в МСП в технологична индустриализация. Технологичният одит дава възможност на МСП да преразгледат настоящата си стратегия и да се съсредоточат върху следващите стъпки, за да приложат по-развита стратегия. 

Какъв е проблемът и причината, които са довели до въвеждането на практиката?  Регионалните компании и особено МСП са в по-слаба ситуация в сравнение с големите компании. Големите фирми са готови да направят SWOT анализ, както вътрешно, така и външно. В случая на малки фирми и особено в нетехнологична област, предизвикателството от разработването на технологичен одит е по-голямо и понякога те не разполагат нужните инструменти и ресурси, които са необходими за правилното изпълнение. Целта на тези технологични одити се основава на необходимостта от предоставяне на добри съвети и бърз отговор на МСП и специално, за да им се даде задълбочен доклад с препоръки, заедно с участието на участващите в проекта компании. 

Как се прилага практиката и как постига целите си?  Технологичните одити са важен инструмент за подпомагане на МСП в процеса на цифровизация. Съществуват редица МСП, които вече са включени в различните програми, съществуващи на регионално равнище (промишленост 4.0 Кантабрия, Фабрика на бъдещата Кантабрия. С тази първа фаза участие на регионално равнище ние даваме възможност за участие в технологичния одит. Компаниите, които се интересуват от технологичните одити, трябва да се ангажират с групата за технологичен одит. 

Кои са основните заинтересовани страни и бенефициенти на практиката?  Регионални дружества и специално МСП. Всички промишлени сектори са включени, както и фирми, предлагащи услуги в други промишлени сектори. 

Въз основата на отчетените резултати от одитите, дружествата са приложили планове за промишлени технологии. Някои от компаниите са разработили нови проекти за ниви, след препоръките на одитите.  Всички участници в одитите са получили проучванията по много положителен начин и всички предложени аспекти са изпълнени. За участие в технологичните одити е необходимо компанията да бъде част от програмата Industry 4.0 в предишни покани за проекти, както и ангажимента за разработване на целия проект с експертите.  Разработихме по-глобален призив, насочен към повече компании, с по-голям бюджет в световен мащаб, за да се бъде възможно постигането на  по-целенасочено действие в промишления сектор. 

Необходими ресурси :  Приблизително 30 000 евро на място годишно  
По отношение на човешките ресурси, всяко местоположение се нуждае от мениджър на програми (местно), лице на къщата и финансов служител. В същото време е много важно да има близки отношения с хората, които формират компанията, която отговаря за различни производствени системи, както и с ИТ отдели. 
7 компании са част от този пилотен проект, който даде много добри резултати, като се вземат предвид разработените ресурси и получените резултати. Същевременно дейностите и технологичните одити бяха демонстрирани в по-открити действия и се споделят с други дружества и фирми. Компаниите са използвали тези технологични одити, за да разберат своето текущо положение във връзка с процесите на цифровизация и възможността за изпълнение на нови проекти и технологии. Технологичните одити предлагат на компаниите сравнение със сектора и други конкуренти, предлагащи глобална карта на фирмата.  Методологията се използва от експерт в технологичен одит на компанията. Въпросите и съдържанието на технологичния одит зависят от компаниите (сектор, разработване на инструменти, трудови умения и др.) и от експертите, които извършват одита. Одитът е разработен по смесена методология: препоръки от експертите, вътрешни срещи с фирмите, окончателни проучвания с главния съвет на директорите. 
Да бъдеш част от технологичен одит от различни експерти, предлага възможност за разработване на нови области и стратегии, особено в сферата на дигитализацията, където има много възможности и дейности за изпълнение. Въпреки че трябва да отделят вътрешни ресурси за тази работа, те получават осезаем резултат и възможността за разработване на нови действия в сравнение с възможностите за справяне с тези предизвикателства.  Експертите са наети, за да развиват технологичните одити, компаниите, разработващи технологичните одити, са високопоставени компании, които извършват работата, са водещи в дейностите на Industry 4.0 в различни индустриални области. Всички компании, разработващи действията, са разработили дигитализационни процеси в своя бизнес. Всички компании са разработили дигитализационни действия в своите области и подобриха работата си с технологичните одити. Одитите на технологиите са разработени лично; Технологичните одити бяха безплатни за всички компании.  Има подкрепа за компаниите в регионална покана за проекти за индустрията. Дружествата могат да разработват допълнителни действия чрез тези проекти. 

Made on
Tilda