Добри практики DEVISE

LAVAL MAYENNE TECHNOPOLE

Много често традиционните МСП твърдят, че не могат да правят иновации или не могат да интегрират цифрови решения в своите процеси, тъй като тези инструменти са по-специално предназначени за по-големите компании. Освен това те не са наясно с уменията, които се предлагат в училищата в тяхната област. Фактът, че се споделя от ученици, които не познават местните компании и напускат района за стажове след обучението си. "Предизвикателство compétences" има за цел да събере студенти, с техния иновативен и креативен дух, както и местни МСП, за да започне нови и предимно дигитални проекти в компаниите. Без ограничения, които да им се натрапват, по време на седмицата на Challenge Compétences, в екипи тепетата студентите ще предложат идеи и ще разработят иновативен и дигитален проект до етапа на изгнание (вид POC на тяхната основна идея). Тяхното предизвикателство е да използват уменията си, които са натрупали в училище, да решават проблемите или притесненията на компаниите. След това местните компании ще получат първи образец за вида на проекта / продукта, който могат да внедрят. След края на предизвикателството част от МСП ще имат проекти, разработени от студенти в рамките на стажове или от дигитални компании в "реален" продукт/услуга. 
Основните заинтересовани страни и бенефициенти на тази практика са: 

- Местни гимназии  

- Ученици от тези гимназии  

- Местни компании  

- Организация за подкрепа на бизнеса или специалисти по творчество 

 

Защо тази практика се счита за добра?  
(Фактически доказателства, които показват неговия успех или неуспех (напр. измерими резултати/резултати). 
От 2011 г. са удовлетворени  
8 издания 26 сесии с 7 различни училища  
783 ученици в рамките на 163 отбори  
131 компании  
88 % от компаниите (цифри от 2017 и 2018 издания) 
 88 % от компаниите са готови да препоръчат предизвикателството (цифри от 2017 и 2018 издания)  
56 % от фирмите извършват развитие на поне 1 проект 
Някои резултати от последните 3 години: 
 2016: 4 училища (изкуства и метиета – обучение в разширената реалност и виртуалната реалност; EsIEA – обучение по ИТ, електроника и автоматизирана система; IIA – обучение по ИТ; IUT - обучение по качество и хигиена на хранително-вкусовата промишленост) 
  • 142 ученици разделят в рамките на 26 екипи 23 компании  
  • Описание на някои наградени проекти: 
  • Приложение, които позволява на потребителите да получават информация в реално време за това колко са постигнатите икономии на енергия, направени благодарение на продуктите на компанията. 
  • Предложение за нов софтуерен компонент за завършване на софтуера за управление на човешките ресурси на компанията Интерактивен холографски терминал, за да представи целия продуктов каталог на физически магазин 

70% от фирмите развиват поне един проект 

2017 :  

4 училища (Arts et Métiers - обучение в разширената реалност и виртуалната реалност; IIA – обучение в ит; IUT - обучение по качество и хигиена на хранително-вкусовата промишленост; ESUP – обучение по бизнес и мениджмънт) 96 студенти се разделят в рамките на 21 екипи 20 компании Описание на някои наградени проекти: Интелигентен чатбот за подпомагане на клиента в създаването на количката си за пазаруване, помощ при избора на статии, откриване на несъответствия и несъответствия ... решение за добавена реалност, което да позволи на компанията да представи своите продуктови линии при търговията показва, че 81% от фирмите развиват поне 1 проект 

2018 :  

4 училища (изкуства и изкуство – обучение в разширената реалност и виртуалната реалност; EsIEA – обучение по ИТ, електроника и автоматизирана система; IIA -; IUT - обучение по качество и хигиена на хранително-вкусовата промишленост) 

79 ученици се разделят в рамките на 18 екипа  

16 компании  

Описание на някои наградени projetcs: автоматизация на изпращането на поща и SMS за подобряване на лоялността на клиентите. Помощник на добавена реалност за операторите на компанията, отговарящи за проверката и валидирането на снимки за официални документи 

69% от фирмите развиват поне един проект. 

 

Made on
Tilda