Блог

Трите ключа за успех в предприемачеството

След 30-годишна кариера като бизнес лидер в Intel и Google, знам колко е важно да действаш като предприемач в рамките на технологични компании от Fortune 100. Познати като вътрешни предприемачи, тези лидери създават иновации в рамките на вече утвърден бизнес. Днес, като главен изпълнителен директор на бързо развиващ се стартъп за медицински технологии, аз съм изцяло отдаден на предприемачеството. Опитът ми ме научи, че вероятността за успех на един предприемач зависи от три фактора: Първият е идеята , която трябва да осигурява ефективност и да бъде подривна и визионерска. Вторият елемент е солиден бизнес план, който може да бъде подложен на изпитание в контекста на бизнес стратегия. Третият е натрупването на капитал, които да ви помогне да направите вашата идея и бизнес план успешни. Ето и малко по-подробна разбивка на трите елемента, от които се нуждае всеки един предприемач, за да успее.

Идеята

Визионерска - Първият компонент на успешното стартиране е идеята. Ако иска да бъде предприемач, човек трябва да създаде визия за бъдещето – бъдеще, което се трансформира благодарение на вашето изобретение. Някои казват, че всички наистина велики лидери са визионери - термин, който предизвиква мисли за свръхестествена способност, която позволява на някои хора да виждат в бъдещето. Смятам, че визионерът всъщност не е екстрасенс, а по-скоро някой, който може да види и оцени някакво неизбежно събитие преди всички останали. Това е процес на свързване на съществуващи точки, които предвещават конкретно заключение. Точките трябва първо да бъдат идентифицирани, след това свързани по начин, който предсказва бъдещия резултат. След като имате добра представа за резултата, трябва да имате увереността и смелостта да действате според вашата визия, като същевременно убеждавате други заинтересовани страни да се присъединят към вас. Тези заинтересовани страни включват рискови капиталисти, светила в индустрията, бъдещи служители, потенциални клиенти и др.

Подривна - Освен демонстрация на далновидност, вашата идея трябва да притежава и подривна стойност, което означава, че тя ще разбие статуквото по някакъв начин. Успехът на Tesla разруши воденото от автомобили с двигатели с вътрешно горене статукво в автомобилната индустрия, докато навлизането на автоматизацията и роботиката наруши статуквото в индустриалния сектор, като складовете на Amazon са добър пример за това.

Ефективна - През 1865 г. Уилям Джевън, говорейки за фабриките, които горят въглища за своите енергийни нужди, заявява, че инвестициите в по-ефективна употреба на един ресурс няма да намалят неговото търсене. Нещо повече, ефектът би бил точно обратният – това би довело доводи до увеличаване на скоростта на потребление на ресурса. Може да изглежда контраинтуитивно, но с увеличението на ефективността се откриват нови употреби, измислят се нови приложения и бариерите за навлизане на пазара се понижават. Този път към успеха в предприемачеството е илюстриран в трите най-големи IPO-та през 2021 г.: Rivian - компания за електрически пикапи; Coupang - магазин за електронна търговия в Южна Корея и DiDi Global, приложение за споделено пътуване в Китай. Тези компании трудно могат да бъдат определени като визионерски или подривни, но предоставянето на ефективност на нов пазар ги е превърнало в успешни бизнеси.

Бизнес план

Вторият елемент на предприемаческия успех е стабилният бизнес план. Пътят към успеха ще бъде труден без бизнес стратегия, която обхваща три фактора - осъществимост, търсене и рентабилност.

Осъществимост - Можете ли да превърнете вашето изобретения от идея в продукт? Можете ли да го направите навреме, преди да се появят конкуренти и средствата ви да свършат? От кого имате нужда, за да навлезете успешно на пазара и можете ли да го убедите да се присъедини към вашата екосистема?

Търсене - Има ли реален пазар и имате ли доказателство, че съществува пазарно търсене за продукта, който смятате да предложите? Какво ви дава увереност? Ако пазарът вече съществува, кои са лидерите и дали вашият продукт ще бъде достатъчно желан, за да ги замени? С колко крайни клиенти сте говорили? Липсата на директна обратна връзка с клиентите е често срещан пропуск при предприемачите. Предприемачите не трябва да определят собствения си пазар, а да търсят независим анализ за точност и достоверност.

Рентабилност - Бизнес моделът дава ли път към рентабилност? Как изглеждат разходите за вашия продукт и оперативните разходи спрямо приходите? Колко сложен е вашият бизнес модел? Доколко вашият бизнес модел зависи от това другите да реагират по начина, по който очаквате да реагират? Какво ще направят конкурентите, за да гарантират, че никога няма да бъдете рентабилни? Кои елементи контролирате и кои не?

Достъп до капитал

Последният елемент, необходим по пътя към предприемаческия успех, е намирането на средствата, от които се нуждаете, за да реализирате идеята си. Опитът ми ме научи, че са необходими три неща, за да привлечете инвестиции - брилянтен екип, трансформиращо изобретение и голям целеви пазар.

Екипът - Инвеститорите в рисков капитал често казват: „Готови сме да инвестираме в лоша идея, ако основателят е брилянтен“. Иначе казано, ако предприемачът е изключителен талант, продуктът няма значение, тъй като той ще забележи неговите недостатъци и ще потърси друг път към успеха. Успешните основатели следят внимателно всички развития в индустрията и бързо идентифицират промените, свързват точките и предвиждат нови резултати. Те имат и смелостта да действат. За да бъде успешен, основателят не може да бъде толкова влюбен в оригиналната стратегия и изобретение, че да не успее да се адаптира. Всичко това важи и за членовете на неговия екип.

Изобретението - Второто изискване за привличане на капитала е самото изобретение. Има много въпроси, които инвеститорите в рисков капитал ще ви зададат, преди да подпишат чек за финансиране. Тези въпроси изискват обмислен, правдоподобен и решителен отговор: „Новост ли е изобретението?“, „Имате ли интелектуална собственост и предприели ли сте мерки за нейната защита?“, „Кой е ваша конкуренция и защо ще спечелите?“. Това са само част от въпросите, за които трябва да се подготвите.

Пазарът - Третото съображение е пазарът. Количественото определяне на пазара и неговия темп на растеж трябва да са правдоподобни. В идеалния случай имате доказателство за пазара и търсенето на вашия продукт чрез клиентски препоръки или доказателство за концепция. Голям и растящ ли е пазарът, към който се обръщате? Има ли възможност за разширяване на пазара и за произвеждане на различни продукти, които отварят нови пазари, нови потоци от приходи и носят нови клиенти? Бизнес моделът осигурява ли минимална съпротива срещу усвояване или просто е твърде сложен?

Гледната точка на Томас Едисон за изобретенията е: „Не съм се провалил. Току-що намерих 10 000 начина, които няма да работят“. Корекцията на курса е неизбежна. Бързите пазарни промени, присъщият риск и външните и вътрешните сили изискват предприемачите да се приспособяват и пренасочват. Успехът не е гарантиран, но провалът винаги може да бъде избегнат.
Made on
Tilda