Новини

Открита конференция за обучени специалисти

На 09. Май 2011 г. Център за социална рехабилитация и интеграция към Сдружение „БИЗНЕС АГЕНЦИЯ” организира Открита конференция във връзка с изпълнение на проект BG051PO001-5.1.01-0034-C0001 “Мисия за промяна – Социалното предприятие като шанс за пълноценен живот и социално включване”.

Водещата организация кани всички обучени специалисти и представители на социални предприятия, на браншови организации, на местната и регионална власт, медиите и висшите учебни заведения от регион Варна. На конференцията ще бъдат представени резулатите от проведено обучение по мениджмънт на социалното предприятие, както и създадената онлайн социална борса за разкриване на възможностите за развитие на социалното предприемачество в региона.

Желаещите организации могат да регистрират участието си на http://www.borsa.one-stop-shop.bg/ или тел. 052 335 885 най-късно до 08.05.2011 г.

Проектът се реализира от Сдружение „Бизнес Агенция” и партньори: ЦПО към Екселиа ЕООД и Сдружение „Агенция за социално развитие - ВИЖЪН” и е на стойност 338077.92 лева, от които 287 366.23 лева са финансирани от Европейския Социален фонд, а 50 711.69 лева са национално съфинансиране.

Лице за контакти: Калина Кънчева – Координатор проект: тел. 052 335 885, е-mail: vba@vba.bg.
Made on
Tilda