Блог

„Без аналог“: Как се случи внезапната дигитализация на българското образование

Пандемията привидно завари всички неподготвени да скочат в изцяло дигитална форма на работа, учене и общуване. За едни обаче това се оказа по-лесно, отколкото за други. А примерът с иначе консервативната образователна система е един от най-красноречивите за бърза и повсеместна цифровизация. От строго присъствено допреди това, обучението внезапно премина онлайн. Под напора на обстоятелствата днес то изглежда по-съвременно и поне от технологична гледна точка може да се каже, че е така. Друг е въпросът за качеството му откъм съдържание и преподаване.

" Процесът с дигитализацията в МОН стана внезапно с пандемията“, коментира Борис Герасимов, ръководител на Дирекция „Информационни и комуникационни технологии“ в МОН, по време на кръгла маса по темата, организирана от VMware.

Първото предизвикателство към онзи момент е създаването на национални акаунти във вече изградената платформа edu.mon.bg за всички ученици и учители, така че да имат достъп до наличните онлайн ресурси. По думите на Герасимов: "Това го постигнахме за три дни“.

Всъщност, просветната система посрещна COVID с известна подготовка, за което подсказва и наличието на вече съществуващата към онзи момент платформа. Настоящата Стратегия за дигитализация на образованието датира от 2018 г. и според Борис Герасимов тя стъпва на няколко ключови стълба. Връщайки лентата назад, още преди пандемията е стартиран процес по изграждане на свързаност между училищата и създаване на вътрешни Wi-Fi мрежи. Ключовият компонент от базовата инфраструктура е
частният образователен облак.

Идеята за собствен облак е срещнала известни трудности, „защото малко хора осмисляха колко е важно тези услуги да се доставят централизирано“, коментира Герасимов, напомняйки, че „оръжието на 21 век не са бомбите, а данните“.

Този компонент гарантира възможността впоследствие да се интегрират централизирано различни решения, а потребителската информация да бъде защитена от държавата.
"Частният облак осигурява защита на данните на децата, че те няма да бъдат изнасяни в чужди компании“, коментира експертът на МОН.

Отзад напред: видимата част и пространството, с което боравят ученици и учители е вече споменатата платформа edu.mon.bg, известна още като „Дигитална раница“. Там се правят въпросните национални акаунти, като идеята е през нея да се осъществява достъп до електронен дневник и бележник, програми, образователни ресурси и платформи, както и до решения като Office 365 и приложения като Teams.

Самата тя стъпва върху частен облак, а той пък е изграден върху три дейта центъра. Всичко това е част от различни проекти за модернизация и дигитализация на образованието, за които досега е осигурено европейско финансиране в размер на 105 млн. лв. Изпълнител на значителна част от обществените поръчки е „Телелинк Бизнес Сървисис“, която интегрира различни решения на Google, Microsoft и VMware. Заедно с последната изграждат частния облак.

"Нашият образователен облак е без аналог в света“, изтъкна Герасимов. „Това да успеем да преминем в електронна среда буквално за три дни беше продукт точно на подготовката, която имахме.“

Предимство на системата, почиваща на философията на Big Data, е, че дава възможност за задълбочени анализи – как се ползват различните компоненти, къде има успеваемост и къде не, така че след това да се прецени какво в процеса не работи, стана ясно от думите на Иван Житиянов, изпълнителен директор на ТБС.

"Повечето решения, които са използвани в платформата на МОН, се разработват в значителна степен тук в България“, отбеляза Веселин Арнаудов, ръководител „Център за напреднали технологии“ към VMware.

Опериращата от 15 години у нас VMware изгради тук развоен център, който в момента е сред трите водещи за компанията в глобален мащаб.

Що се отнася до образователната инфраструктура на МОН, тя, изглежда, е налична и добре обезпечена. Остава и самият процес на обучение да влезе в такт с технологичния напредък. Към момента стратегията е на етап, на който от учителите вече се очаква ефективно да започнат да използват предоставените им ресурси и инструменти в платформата и да създават собствено дигитално съдържание.

Made on
Tilda